Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Nio ortopeder avlade ortopedexamen

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 19:46 CEST

Fr. v. syns Georgios Palechoros, Eskilstuna, Rickard Helde, Uppsala, Gustav Trehn, Östersund, Bakir Kadum, Sundsvall, Johan Dalén, Sundsvall, Mia Jodal, Uddevalla och Anders Isacsson, Helsingborg.

Under den pågående Ortopediveckan i Uppsala, som samlat 1500 deltagare från hela landet, avlade 9 ortopeder sin Ortopedexamen, en frivillig examen i Svensk Ortopedisk Förenings regi. Av landets drygt 1200 ortopeder är det dock fortfarande bara något hundratal som genomgått denna fortbild-ning.

– Examen ger oss bättre ortopeder. Framför allt har undersökningstekniken förbättrats, säger Li Tsai, ordförande i Svensk Ortopedisk Förening.

Ortopedexamen består av två delar - en skriftlig som görs via internet och en avslutande muntlig del med patienter.

– Vi önskar naturligtvis att alla tar Ortopedexamen, det är en kvalitetsstämpel, säger Hans Mallmin, Uppsala, professor och ansvarig för utbildningen inom Svensk Ortopedisk Förening.

Av årets deltagare som godkändes i Ortopedexamen kom Bakir Kadum och Johan Dahlén från Sundsvall.


Börje Ohlsson, 0708-626176, och Kent Fall, 0706-245401, lämnar gärna mer information.

Svensk Ortopedis Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.