Sundsvalls kommun

Nioendeklassare lär sig mer om Förintelsen – besöker historiska platser i Polen

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 07:00 CEST

Den 28 augusti kommer 37 niondeklassare från nio olika skolor i Sundsvall att åka på en studieresa till Polen. Under fem dagar kommer de att få lära sig mer om Förintelsen genom att besöka ett flertal historiska platser, bland annat det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Via en blogg ska de dokumentera resan och sina upplevelser. Resan sker i regi av SKMA - Svenska kommittén mot antisemitism.
Media är välkommen att träffa några av eleverna, lärarna och SKMA den 27 augusti ca kl.12.00, Kyrkans hus, Floragatan 4.

Eleverna kommer från olika skolor i Sundsvall såsom Nivrenaskolan, Höglundaskolan, Hagaskolan, Matfors skola, Sundsvalls Montessoriskola, Kristna skolan Oasen, Engelska skolan, Heliås och Prolympia.

– Utbildningen kommer att ge eleverna minnen för livet och möjlighet att skapa värde för andra genom att dela med sig av det resan gett. I dessa tider med ökad främlingsfientlighet känns det extra viktig att ge eleverna upplevelser som bidrar till solidaritet och insikten om att alla människor är lika mycket värda, säger Karin Fridholm, utvecklingspedagog och samordnare i Sundsvall för resan.

Förberedande dagar i Sundsvall
Innan avresan till Polen får eleverna och de medföljande lärarna två dagars förberedande seminarier.
–Vi vill att eleverna ska få fördjupad kunskap om Förintelsen, nazism, antisemitism och rasism. Under resan kommer vi även att dela ut olika övningar där eleverna ska fundera på sina egna värderingar, vilka moraliska dilemman de själva kan ställas inför i sin vardag och hur man väljer att agera. Vi ska diskutera demokratin samt vikten av att skapa ett samhälle där alla människor respekteras oavsett bakgrund, sexuell läggning, religiös trostillhörighet, funktionsnedsättning eller politisk övertygelse, beskriver Lena Jersenius, utbildningsansvarig på SKMA och som följer med på resan.

Besök av historiska platser
Med hjälp av en specialutbildad lärare från SKMA kommer elevgruppen och deras lärare att guidas genom ett flertal städer och byar runt Krakow som alla berättar om judiskt liv och kultur före Förintelsen, men också om Förintelsens historia. Bland annat besöks Podgorze, där nazisterna skapade ett getto samt Rabka, ett träningsläger för SS-soldater. Eleverna kommer även att besöka koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau.

–Eleverna som får möjlighet till denna utbildning visar alltid ett stort engagemang och intresse för de platser de besöker och de berättelser som de får ta del av. Många blir berörda och ställer sig frågande till hur man kunde behandla människor på det sättet och de ser en del kopplingar till idag och vad som händer på olika platser i världen, säger Lena Jersenius, SKMA.

Blogg med reflektioner under och efter resan
Under och efter resan kommer eleverna att berätta om sina upplevelser och tankar via en blogg (se bifogad länk). En tid efter resan kommer de även samlas för en återträff i Sundsvall med SKMA för att prata om sina erfarenheter, få lära sig mer om andra folkmord, samt diskutera den rasistiska propaganda som sprids i Europa idag. De kommer även att få möjlighet att dela med sig av sina kunskaper till andra. Medföljande lärare kommer även att få en fördjupad kurs om Förintelsen under hösten

Bloggen
Bloggen kommer att finnas tillgänglig under denna sida från och med den 28 augusti
http://sundsvall.se/Utbildning-och-forskola/Pedagog-Sundsvall/Bloggar/

Kontakt:
Lena Jersenius, utbildningsansvarig SKMA, 070- 345 99 95
Karin Fridholm, utvecklingspedagog, 070-283 53 31
Sofia de Wall, kommunikatör Barn och utbildning (för praktiskt information kring träffen med några av eleverna den 27 augusti kl. 12.00), 070-180 4478

Om SKMA – Svenska kommittén mot antisemitism
Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism och andra former av rasism. SKMA erhåller inget kontinuerligt statligt eller kommunalt stöd, utom för enstaka utbildningssatsningar. Verksamheten finansieras huvudsakligen med frivilliga bidrag.