Medicover

Niomånadersperioden 2006 i sammandrag

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 08:56 CET

• Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 54,4 miljoner euro (42,4 miljoner euro), en tillväxt på 28 % jämfört med förra året. Den organiska tillväxten var 23 %.

• Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 18,4 miljoner euro (15,0 miljoner euro), en tillväxt på 22 % jämfört med motsvarande period förra året. Den organiska tillväxten var 20 %.

• Tillväxten jämfört med förra året räknat i konstant valuta var för niomånadersperioden 25 % (varav organisk 20 %) och för tredje kvartalet 21 % (varav organisk 19 %).

• Medlemstillväxten under niomånadersperioden uppgick till 40 200, vilket är 19 % mer än motsvarande siffra, 33 900, förra året. Under tredje kvartalet ökade vi vår medlemsbas med 12 800 nya medlemmar jämfört med 8 500 för samma period förra året. Vår totala medlemsbas var vid utgången av tredje kvartalet 230 900, motsvarande en ökning med 33 % jämfört med förra året.

• Rörelseresultatet (EBIT) för de första nio månaderna nådde 1,9 miljoner euro (1,5 miljoner euro) och för tredje kvartalet 0,8 miljoner euro (0,6 miljoner euro).

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för niomånadersperioden till 5,3 miljoner euro (4,1 miljoner euro) eller 9,8 % av omsättningen (9,6 %) och för tredje kvartalet till 2,0 miljoner euro (1,6 miljoner euro) eller 10,8 % av omsättningen (10,7 %).
• Operativa kassaflödet efter skatt var 3,2 miljoner euro (2,3 miljoner euro) för niomånadersperioden och 2,2 miljoner euro (0,6 miljoner euro) för tredje kvartalet.

• Vinsten efter skatt uppgick för niomånadersperioden till 2,2 miljoner euro (0,5 miljoner euro) motsvarande en vinst per aktie på 0,153 euro (0,040 euro) och efter utspädning 0,151 euro (0,040 euro). Vinsten efter skatt uppgick för tredje kvartalet till 1,1 miljoner euro (0,4 miljoner euro) motsvarande en vinst per aktie på 0,080 euro (0,031 euro) och efter utspädning 0,078 euro (0,031 euro).

• Vid den extra bolagsstämman, den 9 november 2006, beslöt aktieägarna att avnotera Medicover från Stockholms fondbörs.För ytterligare information kontakta
Fredrik Rågmark –Koncernchef, Medicover 00 32 475 75 19 64
Joe Ryan –Finansdirektör, Medicover 00 32 477 56 03 82