Elekta AB

Niomånadersrapport 1 maj - 31 januari 2005/06

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 13:21 CET

• Orderingången ökade med 29 procent till 3 162 (2 454) Mkr. Orderstocken uppgick till 3 768 Mkr.

• Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 3 037 (2 196) Mkr.

• Rörelseresultatet uppgick till 252 (251) Mkr och rörelsemarginalen till 8 (11) procent. På rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till 9 procent.

• Resultatet efter skatter uppgick till 167 (176) Mkr. Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 1,76 (1,87) kr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 174 (22) Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -137 (-15) Mkr. Förvärvet av Medical Intelligence under tredje kvartalet ingår med -192 Mkr.

• För helåret 2005/06, förväntar sig Elekta en försäljningstillväxt i lokal valuta på 10-15 procent för jämförbara enheter samt en rörelsemarginal på cirka 10 procent.

För den fullständiga rapporten, vänligen se bifogad PDF-fil.För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000 (mobil), e-mail: peter.ejemyr@elekta.com
Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 800 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.