AB C F Berg & Co

Niomånadersrapport 1 september, 2002 – 31 maj, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 12:10 CEST

Sammanfattning

Nettoomsättningen uppgick till 228,0 (201,3) mkr, rörelseresultatet blev 7,6 (0,1) mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med 5,9 (-1,6) mkr
Resultatförbättringen är i huvudsak en följd av bättre försäljningspriser på trävaror och biprodukter såsom spån och bränsleflis samt en förbättrad produktivitet.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.cfbergs.se