Intellecta AB

Niomånadersrapport 1 september 2002–31 maj 2003

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 12:21 CEST

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Rörelsens intäkter för kvartal 3 uppgick till 96,9 (99,5) MSEK
Resultat efter finansnetto men före engångskostnader om 1,0 MSEK för kvartal 3 uppgick till 0,3 (–3,2) MSEK
Rörelsens intäkter för perioden, 270,1 (273,4) MSEK
Resultat efter finansnetto men före engångskostnader för perioden,
-8,2 (–7,8) MSEK. Engångskostnader på 12,6 MSEK belastar perioden

Resultat efter skatt för perioden –17,0 (–9,1) MSEK
Kassaflödet förbättrades med 30,5 MSEK till 24,8 (–5,7) MSEK
Vinst per aktie –4:05 (–2:15) SEK
Intellecta Communication bildas per 2003-09-01
Frågor besvaras av Per Granath, vd och koncernchef, 08-506 286 86, 070-637 40 18