Lundin Mining AB

NIOMÅNADERSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:39 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44131

LUNDIN MINING: NIOMÅNADERSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2006

(Belopp i US-dollar ("USD") om inte annat anges)

Finansiella nyckeltal
Tredje kvartalet 2006 (2005):
- Intäkter 98,9 MUSD (48,7 MUSD)
- EBITDA (i) 59,2 MUSD (16,4 MUSD)
- Periodens resultat 30,7 MUSD (9,6 MUSD)
- Resultat per aktie före utspädning 0,75 USD (0,24 USD)
- Resultat per aktie efter utspädning 0,75 USD (0,24 USD)
- Operativt kassaflöde 59,4 MUSD (5,1 MUSD)

Finansiella nyckeltal
1 januari - 30 september2006 (2005):
- Intäkter 303,7 MUSD (128,3 MUSD)
- EBITDA (i) 178,3 MUSD (47,8 MUSD)
- Periodens resultat 89,4 MUSD (15,7 MUSD)
- Resultat per aktie före utspädning 2,19 USD (0,42 USD)
- Resultat per aktie efter utspädning 2,17 USD (0,41 USD)
- Operativt kassaflöde 59,4 MUSD (5,1 MUSD)
(i) Ej definierat enligt Canadian GAAP


VDs kommentar
"Under perioden fram till slutet av oktober har Lundin Mining genomfört två betydelsefulla transaktioner. Vi har gått samman med det kanadensiska gruvbolaget EuroZinc, en transaktion som tillkännagavs i augusti och som sedan kunde slutföras i slutet av oktober. Vi har också undertecknat det slutliga avtalet att förvärva en andel om 49% i det ryska zinkprojektet Ozernoe. Samgåendet med EuroZinc skapar en ledande producent av zink och koppar, med lönsamma gruvtillgångar och starka kassaflöden. Målet med förvärvet av Ozernoeprojektet är att utveckla fyndigheten till en av världens största zinkgruvor. Vi bedömer att bägge dessa transaktioner ger en god grund för en fortsatt positiv utveckling för bolaget på både kort och lång sikt."

Viktiga händelser
· Den 31 oktober 2006 slutfördes samgåendet med den kanadensiska gruvproducenten EuroZinc Mining Corporation. EuroZincs huvudsakliga tillgångar utgörs av koppar-zinkgruvan Neves-Corvo och zink-bly-silverprojektet Aljustrel som bägge är belägna i Portugal. Aljustrel är för närvarande inte i drift men det är planerat att produktionen skall återupptas under 2007. EuroZinc innehar också betydande prospekteringslicenser i Portugal.

· I samband med att samgåendet med EuroZinc slutfördes utsågs nya ledamöter till styrelsen för Lundin Mining.

· Ett slutligt avtal att förvärva 49% i det ryska zinkprojektet Ozernoe har tecknats. Planeringen och arbetet med att konstruera ett dagbrott har påbörjats och gruvan väntas preliminärt tas i drift 2009.

· Beslut har tagits att investera 6,4 miljoner USD (MUSD) i anrikningsverket i Zinkgruvan. Investeringen gäller främst infrakten till anrikningsverket men också primärkvarnen och medför bland annat att nya miljödirektiv från myndighterna uppfylls genom en väsentlig reduktion av bullernivåerna. Investeringen medför också att verkets kapacitet kommer att öka med cirka 40 000 ton till en årlig kapacitet om cirka 850 000 ton.

(För fullständig rapport se bifogad fil)