Örebro universitet

Nior spenderar sommarlovet på Örebro universitet

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 14:18 CEST

I dag startar Linje 14 Summer College. 25 ungdomar från Linje 14s samarbetsskolor kommer till Örebro universitet för att vända och vrida på begreppen demokrati och delaktighet. Bland föreläsarna finns lärare och forskare från universitetet men också tidigare studenter, poliser, politiker, idrottare och musiker. Deras gemensamma mål är att inspirera och väcka nya idéer.

Linje 14 är ett samverkansarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet vars syfte är att fler ungdomar som växer upp på väster i Örebro ska studera vidare på universitet och högskola efter gymnasiet.

Linje 14 erbjuder en mängd olika aktiviteter för att skapa möten mellan ungdomar som växer upp i Vivalla, Varberga och Baronbacken och studenter, lärare och forskare vid Örebro universitet. Det är hård konkurrens om de 25 platserna i sommarskolan – i år var det 85 sökande från samarbetsskolorna.

Aktiv del i sin framtid

– Vi anordnar sommarskolan för att elever som precis slutat nian ska få prova på att vara i universitetsmiljö och bli motiverade såväl inför gymnasiet som för att studera vidare efter gymnasiet, säger Åsa Wedholm-Olsson, som är ansvarig för Linje 14.

– Vi har valt temat demokrati för att motivera ungdomar att ta aktiv del i skapandet av sina liv och sin framtid samt att hitta sätt att engagera sig i det samhälle de växer upp, inspirerade av bland annat föreläsarna på Summer College, säger Åsa Wedholm-Olsson.

Agneta Blom, forskare i statsvetenskap, kommer att föreläsa om varför och hur hon har kommit fram till att det inte finns något bättre alternativ till demokrati.

Kasta sten på polisen

– Demokrati kan vara väldigt jobbigt. Ibland kan det kännas lättare att tända eld på bilar och kasta sten på polisen. Jag forskar kring just demokratistärkande politiska handlingar, politiskt våld och extremism, säger Agneta Blom, som just nu arbetar i en statlig utredning som handlar om hur samhället kan organisera arbete så att unga människor inte dras in i sammanhang där våld används i politiska syften.

Under tre veckor kommer ungdomarna få diskutera begreppet demokrati och hur de kan vara med och påverka såväl sin egen framtid som det omgivande samhället. Föreläsarna angriper ämnet demokrati utifrån retorik, psykologi, idrott, rättsvetenskap, politik, historia, konst och musik.

­­– Det var självklart att ställa upp och föreläsa på sommarskolan, säger Agneta Blom. Det är framför allt väldigt roligt att möta unga människor och försöka inspirera dem att bli nyfikna på att lära och ställa nya frågor. Dessutom är projektet så angeläget för att motivera ungdomarna att söka vidare till högre utbildning. Det ökar deras möjligheter påverka sin egen och samhällets framtid.

För mer information kontakta Åsa Wedholm-Olsson: 019-301349, asa.wedholm-olsson@oru.se

Agneta Blom: agneta.blom@oru.se, 070-215 0317

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med 17 000 studenter och  1 200 anställda. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Vi erbjuder 60 utbildningsprogram på grundnivå och 30 program på avancerad nivå samt cirka 800 fristående kurser. www.oru.se