Landskrona stad

Niorna i Landskrona fortsätter höja betygen

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 14:03 CET

Nu fortsätter lyftet för betygen i årskurs 9 i Landskrona. Läsåret 2011-2012 lyfte Landskronas betygsresultat i årskurs 9 rejält och landade i stort sett på genomsnittlig riksnivå. Nu fortsätter betygsresultaten höjas rejält.

I år gäller ett nytt sätt att räkna meritvärde. Tidigare har man räknat meritvärdet på 16 betyg, nu ska även moderna språk räknas med för de elever som valt det. Detta betyg läggs till de övriga 16 betygen. I denna uträkning hamnar Landskrona på 203 meritpoäng.

Om betyg för elever som läser moderna språk räknas bort hamnar Landskronas elever på ett meritvärde på 195,8. En kunskapsökning med 10 meritpoäng jämfört med fjolårets hösttermin som låg på 185,6 poäng.

- För alla de eleverna som gör den där lilla extra ansträngningen och för våra duktiga pedagoger och skolledare som varje dag gör sitt yttersta är detta klart bästa belöningen. De höga men realistiska förväntningarna manar fram skolresultat vi ska vara stolta över, säger Lisa Flinth (fp), utbildningsnämndens ordförande.

- Alla skolor har drivit ett målmedvetet pedagogiskt förbättringsarbete med siktet på ökad måluppfyllelse med förbättrade elevresultat. Detta arbete ger nu resultat, säger Kjell Thoresson, tillförordnad förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Förra höstterminsbetygen var det första gången som det nya betygssystemet A-F användes i alla årskurser från år 6 och uppåt. När meritvärdet räknas ut värderas ett A till 20 poäng och ett F till 0 poäng.

Bilaga: Betyg HT2013

För ytterligare information:

Lisa Flinth (fp)
Utbildningsnämndens ordförande
0733 – 47 41 03

Kjell Thoresson
Tf förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
0418 – 47 05 20


 

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med drygt 42 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.