QlikTech

Niscayah väljer QlikView som globalt beslutstöd

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 08:48 CET

Niscayah Group väljer QlikView som beslutstöd i 17 länder för att kunna analysera data dag för dag ur IFS-affärssystem. Kontraktet kommer att avropas under en treårsperiod.

Niscayah, ett globalt företag med sitt ursprung i Securitas, har växt snabbt via företagsförvärv. I samband med en global utrullning av IFS Applications uppstod ett behov av att snabbt analysera och distribuera information ur affärssystemet. Valet föll på det svenskgrundade bolaget QlikTechs mjukvara QlikView.

”QlikView ger oss möjlighet att snabbt få åtkomst till affärskritisk information och genom detta skapa underlag för operativa och strategiska beslut. Det ger oss en bättre kontroll på vår verksamhet och vi kan löpande följa alla uppkommande avvikelser från dag till dag”, säger Michael Langendorf, global BI & ERP- chef på Niscayah.

I oktober 2009 började Niscayah i Finland som första land att arbeta med QlikView och lösningen har mottagits mycket positivt.

”Det gick väldigt snabbt att få igång QlikView, vilket var en avgörande faktor vid beslutet att välja QlikView. Applikationen har snabbt blivit mycket populärt bland våra anställda eftersom det är intuitivt och enkelt att arbeta i”, fortsätter Michael Langendorf. ”Under de kommande tre åren ska 450 medarbetare i sammanlagt 17 länder få åtkomst till QlikView i samband med utrullningen av vårt globala affärssystem.”

Till skillnad från traditionella affärsanalyslösningar skapar QlikTech direkt värde för kunden och betalar sig normalt inom dagar eller veckor, jämfört med konkurrenternas månader, år eller inte alls.
”QlikTech ligger steget före konkurrenterna och i dagens ekonomiska klimat ser vi ett ännu större erkännande för den korta uppstartsfasen av QlikView-projekt hos våra kunder”, säger Mats Ferm, Nordenchef på QlikTech. ”Det gör att QlikView skapar snabbast nytta av alla BI-lösningar på marknaden, och är en av anledningarna till att närmare 16 nya kunder väljer att bli kunder till QlikTech varje dag.”
QlikView kommer rullas ut globalt på Nisacayah av Pointer, en av QlikTechs partners.