Nissan

NISSAN SATSAR PÅ NOLLUTSLÄPP– Sammanfattning av de senaste globala pressmeddelandena

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2010 09:59 CET

TIME Magazine valde elbilen Nissan LEAF till listan för de 50 bästa uppfinningarna år 2009
Enligt listan på Times webbsidor är "Nissan LEAF den första helt eldrivna bilen avsedd för serietillverkning för de globala marknaderna. Den tredje största biltillverkaren i Japan har redan tecknat över 30 samarbetsavtal, vars syfte är att få ut elbilar i trafiken och hålla dem på vägarna. Nissan LEAF har en toppfart på över 145 km/h och en räckvidd på över 16 mil. När man kör bilen hörs ett futuristiskt ljud, precis som i de flygande bilarna i filmen Blade Runner. Nissan kommer att tillverka 50 000 LEAF-bilar per år i Oppama, Japan med start hösten 2010".

Nissan Americas får prestigefylld energistjärna
Nissan Americas, Franklin, Tennessee, huvudkontoret för Nissans verksamhet i Nord-, Central- och Sydamerika har av Förenta Staternas miljövårdsmyndighet EPA (the U.S. Environmental Protection Agency) tilldelats det prestigefyllda ENERGY STAR -priset för sin energieffektiva och miljövänliga kontorsbyggnad invigd i juli 2008. Även Nissans fabrik i Smyrna, Tennessee har fått samma pris tre gånger i rad.

Nissan LEAF Zero-Emission Tour -tävling för studenter
Studenter vid universitet och högskolor i USA som är belägna utmed rutten där LEAF-turnén passerar kan delta i tävlingen via Facebook genom att berätta sin syn på hur en framtid med nollutsläpp kommer att se ut, inspirerade av elbilen Nissan LEAF. Ur varje skola utses en vinnare på grundval av tävlingsarbetets kreativitet, temats lämplighet och originalitet. Vinnarna belönas vardera med ett stipendium på 500 dollar.

SAMARBETSAVTAL

Nissans VD Ghosn med i elektrifieringskoalition
Ett drygt dussin av de högsta ledarna i globala storföretag ska bilda en opartisk och icke-vinstinbringande koalition som kallas för Electrification Coalition. Koalitionen har som mål att främja åtgärder som ska möjliggöra marknadsföringen av elbilar i stor skala. Ett av det viktigaste målen för koalitionen är att utmana oljeförbrukningen ur ekonomiska samt miljö- och säkerhetsaspekter. Som sin första åtgärd presenterade koalitionen sin plan för samhällets elektrifiering.

Sumitomo ger elbilsbatterierna ett "andra liv"
Nissan och Sumitomo-bolaget har meddelat sina planer på att återvinna och utnyttja litiumjonbatterierna från första generationens elbilar. Strategin kallas för 4R-planen, där de fyra R:n står för återanvändning, återförsäljning, återtillverkning och återvinning i de engelska orden “Reuse, Resell, Refabricate and Recycle”. Nissan och Sumimoto undersöker möjligheterna att öppna gemensamma företag redan 2010 Japan och USA.

Coca-Cola ska köra Nissans bränslecellsbil X-Trail
Nissan har tecknat 1 års avtal med Sacramento Coca-Cola Bottling Co., Inc. med möjligheter för ytterligare två år om att Coca-Cola ska köra Nissans X-Trail bränslecellsbil (FCV, Fuel Cell Vehicle). Avtalet grundas på att det i staden Sacramento redan finns den infrastruktur för vätgas som tankas i elbilar och det faktum att Coca-Cola och Nissan båda marknadsför "zero"-produkter (Coca-Cola Zero -läskedrycken, Nissan Zero Emission -fordonen). Det enda som den vätgasdrivna X-Trailen släpper ut är rent vatten.


RENAULT-NISSAN –ALLIANSAVTAL

Barcelona, Spanien
Renault–Nissan-alliansen har tecknat ett ramavtal med Kataloniens huvudstad Barcelona för att främja utsläppsfri trafik. Tidigare i år har Barcelona meddelat att staden kommer att satsa på elbilar och ser det som ett verkligt alternativ för den traditionella fordonstrafiken. I planen ingår skattelättnader för elbilsköpare, 191 laddstationer som ska vara i bruk 2011 samt zoner och parkeringsplatser för enbart elbilar.

Reliant Energy of Houston, USA
Alliansen och ett av de största elbolagen i USA, Reliant Energy of Houston, har tecknat ett avtal för att främja utsläppsfri trafik i USA. Avtalet bygger på elbilen Nissan LEAF som lanseras på marknaden 2010. Reliant är ett dotterbolag till NRG Energy, Inc., börslistat på NYSE.

Vancouver, Kanada
Renault–Nissan -alliansen, provinsen Brittiska Columbia samt Vancouver stad och energibolaget BC Hydro har kommit överens om ett samarbete som innebär att Brittiska Columbia blir Nissans första marknadsområde i Kanada för elbilen LEAF. Vancouver som är värd för vinter-OS 2010 har som mål att vara världens grönaste stad år 2020.

Mexico City, Mexico
Renault–Nissan -alliansen och Mexico City har tecknat ett ramavtal som innebär att Mexiko och huvudstaden Mexico City ska vara det första marknadsområdet för Nissans elbil LEAF i Latinamerika.

Guangzhou, Kina
Renault-Nissan -alliansen har tillsammans med Dongfeng Motor Co., Ltd. (DFL) tecknat ett ramavtal med Guangzhou stad om främjandet av utsläppsfri trafik. Syftet med avtalet är att ta fram en gemensam plan för utvecklingen av infrastruktur som lämpar sig för elbilar. I planen ingår även stimulansåtgärder för att öka användningen av elbilar samt utbildningsprogram för stadsbor för att höja kunskapen om utsläppsfri fordonstrafik.

Saitama, Japan
Renault-Nissan -alliansen och den japanska staden Saitama har kommit överens om att samarbeta i projektet E-KIZUNA. Projektets mål är att skapa ett samhälle som baserar sig på principen om hållbar utveckling. Man ska gemensamt kartlägga möjligheterna att kunna marknadsföra elbilar i stor skala.

Miyazak prefektur, Japan
Alliansen och Miyazaks prefektur har tecknat ett ramavtal för att minska utsläppsnivån och främja ett samhälle som baserar sig på återvinning. Samarbetsparterna undersöker vilka åtgärder som krävs för att marknadsföra elbilar i stor skala.
Ytterligare information:
www.nissan-zeroemission.com
www.nissan-global.com/EN/ENVIRONMENT/
http://press.nissan-global.com/EN

Jenny Spets Wojarski, kommunikationschef Nissan Nordic Sverige, 08-506 612 30, 0733-99 99 25,
Nissan Nordic Europe Oy, kommunikationschef Taina Erkkilä, terkkila@nissan-europe.com, tel. +358 (0) 10 770 5311
NISSAN MOTOR CO., LTD.
Nissan Motor Co., Ltd är en av världens största biltillverkare med 3, 411 miljoner sålda fordon år 2008. Nissan säljer personbilar, pickuper, SUV:ar och lätta nyttofordon. Nissan ingår i Renault-Nissan-alliansen vars mål är att att skapa förutsättningar för utsläppsfri trafik.
NISSAN BLUE CITIZENSHIP
Nissan engagerar sig i att skapa en bättre värld genom att ta ett aktivt samhällsansvar. Det innebär bland annat satsningar på tekniska innovationer som värnar om både människor och vår planet. Nissans vision om utsläppsfri trafik är en konsekvens av vårt samhällsansvar som vi kallar för Blue Citizenship.

Nissan i Europa
Nissan har cirka 12 400 anställda i Europa fördelade på designkontor, forsknings- och utvecklingsavdelningar, inom tillverkning, logistik, försäljning och marknadsföring. Under kalenderåret 2008 sålde företaget 601 647 fordon på de 40 marknaderna i Väst- och Östeuropa inklusive Ryssland. Samma år tillverkade Nissan 539 580 fordon vid sina fabriker i Spanien och Storbritannien. För mer information: www.nissaneurope-newsbureau.com
Nissan Nordic Europe Oy
Nissan Nordic Europe Oy är Nissan import- och marknadsföringsföretag i Finland Sverige, Norge, Danmark och de Baltiska länderna. Företaget sysselsätter 180 anställda. Huvudkontoret ligger i Finland.