Njette AB

Njette ökar sitt patentskydd av tobaks- och nikotinprodukter med lägsta halt av oönskade nitrosaminer

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:29 CET

Njette AB har fått ännu ett patent beviljat för produkter med lägsta halten av tobaksspecifika nitrosaminer (TSNA). Detta innebär att greppet om nitrosaminerna stärks, dvs. att varken tobaks- eller läkemedelsindustrin kan producera nikotinprodukter med lika låga halter.

- I praktiken innebär detta att vårt snus har lägre halt av cancerframkallande ämnen än läkemedel med nikotin, t ex tuggummi och plåster. Snus är dessutom både billigare och mer lättillgängligt, säger Joachim Ahnstedt, Marknads- och Försäljningschef för Njette AB.

Att snus kan fungera bra som rökersättningsmedel har bl a visats i en studie från 2006. I studien, som omfattade 6752 svenskar, konstaterades att:

· Snus är ett rökersättningsmedel som fungerar bättre än nikotintuggummin och -plåster.
· Snusning inte är inkörsporten till rökning. Det är t.ex. mindre vanligt att snusare börjar röka än att icke-snusare gör det

Från medicinskt håll hävdas ibland att snuset orsakar cancer trots att inga svenska studier visar något klart samband. Enligt Forskningschefen på Njette AB, Apotekaren Thomas Ericsson, är det inte snuset i sig utan just nitrosaminerna som är boven i dramat. Vetenskapliga studier har visat att de s.k. tobaksspecifika nitrosaminerna (TSNA) kan orsaka cancer hos djur och därför är det troligt att de även kan göra det på hos människor.

Läkemedelsindustrin har sedan länge accepterat ett gränsvärde runt 0,4 mikrogram nitrosaminer per Nicorette tuggummi. Njettes snus (Wise) innehåller mindre än hälften, vilket också påvisats i analyser hos Statens Livsmedelsverk.

För mer information, kontakta:
Försäljnings- och Marknadschef Joachim Ahnstedt, 0709-580480Bakom snuset Wise står ett svenskt företag med säte i Landskrona: Njette AB (uttalas njet), grundat 1998. Företaget är fristående från tobaks- och läkemedelsindustri. Njette drivs av människor med stor kunskap om tobak, nikotin, nikotinläkemedel och deras verkningar. Njette ser bruket av nikotin som ett val som vuxna människor har rätt att göra. Njette verkar för att minska riskerna för såväl snusare som rökare. Mer info: www.njette.se

Resultat kring snus och rökersättning är hämtade ur forskningsrapporten "Role of snus in initiation and cessation of tobacco smoking in Sweden" skrevs av rökavvänjningsforskarna Dr. Lars Ramström (Institute of Tobacco Studies, Stockholm) och Dr. Jonathan Foulds (Tobacco Dependence Program, UMDNJ School of Public Health, New Brunswick, USA). Rapporten publicerades i tidskriften Tobacco Control 2006;15:210-214