Njurförbundet

Njurdonation - den finaste gåvan

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 07:01 CET

Världsnjurdagen infaller den 8 mars och ingår i en årlig världsomspännande hälsokampanj som sätter fokus på våra livsviktiga organ njurarna.

En av tio svenskar har nedsatt njurfunktion

Det är allvarligt – men behandlingsbart

4 000 svenskar saknar egen njurfunktion och behandlas med dialys. Förra året fick 435 personer en ny njure transplanterad. Nästan hälften med njurar som donerats av en levande givare.  Sverige tillhör de ledande länderna i världen beträffande njurtransplantationer.

 ”Det är positivt att så många fick en ny njure under 2011, men det är inte tillräckligt. Fler njursjuka kunde fått chansen om fler njurar donerats från avlidna. I det avseendet är vi betydligt sämre än många andra länder, exempelvis Norge”, säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet som efterlyser kraftfullare åtgärder som ökar antalet organdonationer.

”Varje njure som doneras innebär flera miljoner i besparing för sjukvården och skapar förutsättningar för att vi ska kunna hålla en fortsatt hög kvalitet inom njurvården i den hårt ansträngda sjukvårdsekonomin”, säger professor Mårten Segelmark, ordförande i Svensk Njurmedicinsk Förening.

En njurtransplantation är något som de flesta dialyspatienter önskar sig. Tyvärr är det mindre än en femtedel av patienterna som bedöms kunna klara en transplantation. Det är alltid tråkigt då en patient får ett negativt besked. Om det funnits fler donerade njurar borde fler njursjuka fått chansen att hamna på väntelistan”, säger Lena Alexandersson, ordförande i Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening.

I samband med Världsnjurdagen i år vill vi sätta fokus på betydelsen av njurdonationer från levande och avlidna givare. Donationsviljan bland svenskarna är den högsta i hela Europa vilket avspeglar sig i den höga andelen levande givare. Det krävs dock betydligt kraftfullare insatser än hittills som ökar antalet njurdonationer från avlidna givare. Den levande givaren måste få en bekräftelse av samhället. Ett livslångt frikort för framtida hälsokontroller efter ingreppet är därför ett minimikrav som lätt borde kunna uppfyllas som tack för den finaste gåvan som går att ge.

Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening, Svensk Transplantationsförening

För mer information kontakta gärna:

Håkan Hedman, förbundsordf. i Njurförbundet, www.njurforbundet.se, tel. 070-718 16 70, Mårten Segelmark, ordf. i Svensk Njurmedicinsk Förening, www.njur.se, tel. 010-103 2297, Lena Alexandersson, ordf. i Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening, www.snsf.eu, tel. 073-271 8666, Ragnar Källén, ordf. i Svensk Transplantationsförening, http://www3.svls.se/sektioner/tp/, tel. 040-33 37 47

 

Njurförbundet är en intresseorganisation för alla som har njursvikt, dialys eller är njurtransplanterade. Förbundet arbetar bland annat med opionsbildning och påverkansarbete samt bidrar med stöd till forskning och utveckling.