Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Njurfonden bidrar till livsviktig forskning

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 06:00 CEST

Jenny Nyström är professor vid Sahlgrenska Akademin där hon driver en omfattande forskning som kan leda fram till behandlingsmetoder vid olika njursjukdomar som exempelvis IgA-nefrit. Hon fick 200 000 kronor till sin forskning från Njurfonden.

Insamlingsstiftelsen Njurfonden har nyligen beslutat att dela ut 3,025 miljoner kronor som delas mellan 23 forskare. Sedan stiftelsen grundades 2014 har drygt 10 miljoner kronor delats ut till forskning om njursjukdomar.

I Sverige bedrivs framgångsrik njurforskning som kan räknas in bland övrig medicinsk spetsforskning. Njurfonden ger stöd till forskning om metoder och läkemedel som kan bromsa eller till och med bota vissa njursjukdomar i framtiden. Ett annat viktigt område som får stöd från Njurfonden är forskning för utveckling av behandlingar så att njursjuka inte dör i en för tidig död i allvarliga komplikationer. Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland njursjuka och ett område som behöver mycket forskningsstöd.

Njursvikt är en dold folksjukdom som kan vara livshotande. Nära 600 000 personer i Sverige är drabbade. Njursvikt är lika vanligt som diabetes typ 2. Trots att njurforskningen ligger i framkant räknas inte njurforskning som ett strategiskt forskningsområde. Det är årliga behovet av forskningsmedel är betydligt större i förhållande till det som Njurfonden hittills har kunnat bidra med. Målet är att Njurfonden kan samla in så mycket pengar att behovet blir täckt. Se mer på www.njurfonden.se

Den senaste utdelningen från Njurfonden fördelades enligt nedan:

Anna Asp Hjärtkärlförändringar över tid hos CKD-patienter och friska försökspersoner Karolinska Institutet 150000 
Peter Barany Kronisk njursjukdom och hjärtfunktion hos barn och vuxna Karolinska Institutet 150000
Magnus Braide Strategier att förbättra uthålligheten och effektiviteten hos peritonealdialys Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet 150000
Emmelie Cansby Molecular pathogenesis of chronic kidney disease Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet 50000
Anders Christensson Det kardiorenala syndromet Lunds Universitet 200000
Helen Erlandsson Renal transplantation in elderly; risk factors, outcomes and quality of life. Karolinska Universitetssjukhuset 100000
Iva Gunnarsson Biomarkörer vid SLE med njurengagemang Karolinska Institutet 200000
Ulrika Hahn Lundström Prognostiska faktorer vid dialysaccesser Karolinska Institutet 125000
Thomas Hellmark Patogena mekanismer vid ANCA associerad vaskulit Lunds universitet 200000
Ainhoa Indurain Magnetröntgen-teknik för studie av kroppssammansättning hos njursjuka patienter Universitetssjukhuset, Linköping 125000
Martin Johansson Tubulära stamcellsliknande celler är centrala för förmågan till njurregeneration Lunds Universitet 100000
Asta Jonasdottir Biomarkers and genetic susceptibility in ANCA associated vasculitis Karolinska Institutet 150000
Anders Larsson Studier av cytokinnivåer i urin för att skilja mellan olika typer av njursjukdom Uppsala Universitet 100000
Susanne Ljungman Förebyggande av bukhinneinflammation vid bukdialys - en randomiserad studie Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 50000
Tomas Lorant Skydd av blodkärl med heparinkonjugat vid njurtransplantation Uppsala universitet 100000
Jenny Nyström Studier för att förbättra diagnostik och prognos för membranös glomerulonefrit Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet 200000
Jaakko Patrakka TGFBR3 - nytt mål för behandling i minimal change nefros? Karolinska Insitutet 200000
Anette Rickenlund Aerob kapacitet vid kronisk njursvikt Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset 100000
Bernd Stegmayr Exposition för mikrobubblor av luft vid hemodialys Umeå Universitet 100000
Fredrik Uhlin A novel optical on-line dialysis sensor for the assessment of treatment quality Linköpings universitet 100000
Ferdinand von Walden Mitokondriella peptider med föryngrande krafter Karolinska Institutet 125000
Anna Witasp Apoptos och dess relation till sjukdomsprogress vid diabetesnefropati Karolinska Institutet 100000
Annika Östman Wernerson Prognostic markers and potential drug targets in IgA nephropathy Karolinska Institutet 150000

Foton på forskarna, se länk: https://1drv.ms/f/s!AjRlnN-UtkQuwB7VmJ0tT8XInAsE

För ytterligare upplysningar kontakta gärna ordförande Håkan Hedman, tel. 070-7181670, alt hakan.hedman@njurfonden.se

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner. Bakom Njurfonden står NjurförbundetSvensk Njurmedicinsk Förening (SNF)Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening  (SNSF) ochSvensk Transplantationsförening (STF).

Se mer på www.njurfonden.se

Insamlingsstiftelsen Njurfonden är en forskningsstiftelse som samlar in ekonomiska medel till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer. Stiftelsen arbetar även för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.

Bakom stiftelsen står NjurförbundetSvensk Njurmedicinsk Förening (SNF)Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).