Universitetssjukhuset i Lund

Njurklinikerna i Skåne förebygger dialysbehov

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 07:12 CEST


Under torsdagen arbetar de båda klinikerna vidare med ett program som ska fånga upp njursjuka så tidigt att de inte behöver dialys.

Under torsdagen arbetar de båda klinikerna vidare med ett program som ska fånga upp njursjuka så tidigt att de inte behöver dialys.

- Förhoppningsvis blir vi färdiga med programmet, säger Naomi Clyne verksamhetschef vid verksamhetsområde njurmedicin vid Universitetssjukhuset i Lund. Arbetet med programmet startade redan i höstas.

Antalet njursjuka har fördubblats de 15 senaste åren. Välfärdssjukdomar som diabetes och kärlsjukdomar är en del av förklaringen. Den förbättrade sjukvården, som kan göra allt mer, är ett annat skäl.

Fem procent

- Många år har ökningen varit fem procent, säger verksamhetschef Anders Christensson vid kliniken för Njurmedicin och transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Två procent av sjukvårdskostnaderna går till dialysvård.

En sen upptäckt och remittering av en njursjuk patient ger en sämre överlevnad.

Mångprofessionell

De båda klinikerna har samarbetat sen ett drygt år för att förbättra det multiprofessionella omhändertagandet av njursjuka. Det kräver en allt mer och ökande samverkan med Primärvården Skåne.

- Vi har stora förhoppningar knutna till att förbättra den preventiva vården genom riktlinjer och program för hur tidiga former av njursjukdomen ska omhändertas, säger de båda klinikcheferna.

Den regionala njurdagen där programmet diskuteras hålls i Malmö.

Ytterligare information

Naomi Clyne

Verksamhetschef

Tel 0706 48 91 94

Anders Christensson

Verksamhetschef

Tel 0768 87 12 15