Njurförbundet

Njursjuka hamnar i kommunarrest varje sommar

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2012 07:02 CEST

Under sommaren vill de flesta komma bort från sin vardag och göra något extra av tillvaron. För den som är njursjuk och har dialys är detta ingen självklarhet. Förutsättningen är att det går att få gästdialys på den ort som man planerar att resa till.

Har man tillgång till ett fritidsboende på Gotland, Öland, Dalarna eller i Bohuslän kan man helt glömma bort att resa dit den här sommaren. Dialysen i Strömstad har stängt fyra veckor under den mest intensiva semesterperioden och i Kalmar har man inga möjligheter på grund av att man måste ta emot patienterna från den sommarstängda dialysen i Oskarshamn. I Visby säger man blankt nej, likaså i Falun och Mora.

Njurförbundet har inför årets semesterperiod gjort en omfattande undersökning om vilka sjukhus i Sverige som kan erbjuda gästdialys. Resultatet är nedslående, nästan 80 procent svarar att man inte kan eller att de är osäkra om de har möjlighet att erbjuda gästdialys. Personalbrist och brist på materiella resurser anges som de främsta orsakerna till att man inte kan ta emot gästande patienter.

Det är med stor sorg och besvikenhet som många njursjuka och deras familjer tar emot beskeden att de måste stanna hemma från den planerade semesterresan.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, säger att tillgången på gästdialysplatser är en förutsättning för att man ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt då man har dialys. Det måste finnas resurser vid varje dialysmottagning så att det går att ta emot gästande patienter. Detta är ett rimligt krav anser Njurförbundet. Håkan Hedman beklagar att sjukvården varje sommar tvingas göra njursjuka besvikna och grusa deras semesterplaner. Den påtvingade kommunarresten kan enbart förhindras genom planering och att det tillförs resurser för upplärning av semestervikarier samt inte minst förståelse för njursjukas situation bland sjukvårdens beslutsfattare.

För ytterligare information kontakta gärna förbundsordföranden Håkan Hedman, telefon 070-718 16 70, alt. hakan@famhedman.se. Kontakter kan förmedlas till ett flertal personer som hamnat i "kommunarrest".

Fakta:

Nästan en miljon svenskar har nedsatt njurfunktion - de flesta utan att de själva känner till det. Omkring 4 000 njursjuka har dialys eftersom deras njurar inte längre fungerar. Bristen på donerade organ från avlidna innebär att njursjuka får vänta under flera på en transplantation. Andra sjukdomar och hög ålder i kombination utgör ofta hinder för en transplantation och därför är den övervägande majoriteten av landets dialyserande hänvisade till dialys resten av livet. I Sverige finns 82 dialysmottagningar.

www.njurforbundet.se

Njurförbundet är en intresseorganisation som företräder njursjuka i Sverige och består av 14 rikstäckande regionföreningar. Se mer på www.njurforbundet.se