Nobel Biocare Holding AB

Nobel Biocare-koncernen - Delårsrapport 3, 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:45 CEST

Zürich - 22 oktober 2004

Försäljningstillväxten ökade till 24% i lokala valutor i tredje kvartalet - mer än 27% tillväxt i Nordamerika

Nettoomsättningen steg med 24% i lokala valutor till 85,7 MEUR i tredje kvartalet. Försäljningstillväxten i Nordamerika översteg 27% i det tredje kvartalet. I Europa och Asien/Oceanien fortsätter expansionen i hög takt. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 272,2 MEUR, en ökning med mer än 21% i lokala valutor, exklusive avslutad försäljning av regenerativa Gore-produkter.
Rörelseresultatet uppgick till 25,2 MEUR (16,2) i det tredje kvartalet och till 75,0 MEUR (57,3) för årets första nio månader. Rörelsemarginalen för tredje kvartalet var 29,4% (22,7%) och 27,6% (24,2%) för årets första nio månader.
Nettoresultatet ökade under det tredje kvartalet med 51% till 20,2 MEUR (13,4) och för de första nio månaderna med 36% till 60,4 MEUR (44,4).
Vinst per aktie ökade med 49% till 0,79 EUR (0,53) under tredje kvartalet och med 34% till 2,36 EUR (1,76) under de första nio månaderna 2004.
Flera viktiga produktnyheter i NobelEsthetics produktlinje lanserades under kvartalet, däribland Procera® Bridge Zirconia, Procera® Forte scanner och två innovativa lösningar för implantat från andra leverantörer, Procera® Abutment och Implant Bridge. Dessutom har tre nya implantatförankrade behandlingsalternativ för patienter som förlorat sina naturliga tänder introducerats: Overdenture, All-on-4 och Brånemark System® Zygoma.
Nobel Biocare har öppnat sitt första Ceramic Center i Stockholm innehållande nya produktionslinjer för Procera samt forskningslaboratorier och utbildnings­lokaler för tandtekniker och tandläkare.

Tabell 1.

Nyckeltal i MEUR
(lokala valutor) Kv3
2004 Kv3
2003 Föränd-
ring, % 9 mån
2004 9 mån
2003 Föränd-
ring, %
Nettoomsättning
exkl försäljning av Gore produkter* 85,7 71,5 +19,8
(+24,1) 272,2 236,8 +15,0
(+21,3)
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar
Rörelsemarginal före
goodwillavskrivningar 27,3

31,9% 18,5

25,9% +47,6 81,5

29,9% 64,3

27,2% +26,7

Rörelseresultat
Rörelsemarginal 25,2
29,4% 16,2
22,7% +55,6
75,0
27,6% 57,3
24,2% +30,9

Nettoresultat 20,2 13.4 +50,7 60,4 44,4 +36,0
Vinst per aktie, EUR 0,79 0,53 +49,1 2,36 1,76 +34,1
Vinst per aktie, CHF 1,22 0,80 +52,5 3.66 2,66 +37,6

* Försäljningen av Gore-produkter upphörde den 31 maj 2003.NOBEL BIOCARE HOLDING AG

Heliane Canepa
VD och koncernchefYtterligare information:
Suha Demokan, Chef Investor Relations, telefon +41 43 211 53 30,
mobil +41 79 430 81 46, suha.demokan@nobelbiocare.com

Gunilla Ekholtz, Investor Relations, telefon +46 31 81 88 36,
mobil +46 708 81 88 36, gunilla.ekholtz@nobelbiocare.com


En telefonkonferens kommer att hållas idag, den 22 oktober kl. 15.00 CET
(ytterligare information finns på hemsidan www.nobelbiocare.com).

Telefonnumren för att ansluta sig till konferensen är:

+41 91 610 5600 (Schweiz)
+44 20 7107 0611 (Storbritannien)
+46 8 5069 2105 (Sverige)
+1 866 291 4166 (USA, avgiftsfritt)Finansiell rapportering 2005:
Bokslutskommuniké 2004 10 februari
Delårsrapport 1, 2005 28 april
Bolagsstämma 2005 28 april
Delårsrapport 2, 2005 11 augusti
Delårsrapport 3, 2005 20 oktober

Rapporterna trycks på engelska, tyska och svenskaFullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

http://hugin.info/1148/R/965284/140045.pdf

Nobel Biocare är ett innovativt, medicintekniskt företag som är världsledande producent av innovativa estetiska ersättningar för förlorade tänder med sina varumärken Brånemark System®, Replace®, NobelPerfect(TM) och NobelDirect(TM) (dentala implantat) samt Procera® (individuellt utformad protetik).
Nobel Biocare är en komplett leverantör av restorativ tandvård, med ett brett produktprogram som omfattar tandkronor, broar och implantat, liksom utbildningsprogram och kliniskt dokumenterade behandlingskoncept.
Nobel Biocare har 1 439 anställda och 2003 uppgick den totala försäljningen till 334 MEUR. Företagets operativa huvudkontor finns i Göteborg och produktionen sker i Sverige och USA. Nobel Biocare har egna försäljningsorganisationer i 28 länder.
Aktierna i det schweiziska moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och på Stockholmsbörsen.

Nobel Biocare Holding AG, Postfach 8058 Zurich-Flughafen, Schweiz

www.nobelbiocare.com