Nobel Biocare Holding AB

Nobel Biocare lanserar NobelPerfecttm - ett tandimplantat för naturlig estetik

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 09:01 CEST

Nobel Biocare som är världsledande på innovativa dentala lösningar för förlorade tänder, kommer denna vecka att lansera ett unikt patenterat implantat kallat NobelPerfecttm på den vetenskapliga kongressen American Academy of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) i Orlando, USA.

NobelPerfecttm är det första implantatet på marknaden som effektivt tar bort den "svarta triangeln" som ofta uppkommer mellan vanliga implantat. Den revolutionerande s k "scalloped"designen är i första hand avsedd för behandlingar där patienten saknar tänder i den s k estetiska regionen av munnen.

"För första gången har en tillverkare lyckats få fram en lösning på problement med bennedbrytning mellan två implantat genom att återskapa naturens anatomi. Det är första gången på många år som det inom vår industri lanseras en helt ny implantatdesign och en lösning på ett kliniskt problem som inte kunnat behandlas tidigare. I kombination med våra keramiska protetiska komponenter från Procera kan vi nu erbjuda en optimal lösning för patienter som har högt ställda krav och förväntningar på estetik", säger Heliane Canepa, VD och koncernchef för Nobel Biocare.

Kundgruppen för den nya produkten är erfarna implantattandläkare som sätter in mer än 200 implantat per år. NobelPerfecttm är en nischprodukt som utgör ett unikt komplement till Nobel Biocares nya bassortiment på 800 produkter som lanserades i november 2002. NobelPerfecttm är också godkänd av FDA för s k omedelbar beslastning.

NobelPerfecttm implantatdesign är baserad på en uppfinning av Dr Peter Wöhrle, USA. Nobel Biocare har en exklusiv licens till implantatet.

En presentation av den kliniska bakgrunden och patientfördelarna med NobelPerfecttm finns nu på Nobel Biocares hemsida.

http://www.nobelbiocare.com/global/en/products/perfect/default.asp?perfe
ctorigin=press

NOBEL BIOCARE HOLDING AG

Ytterligare information:
Harreith Sundaeus, Chef Ekonomi & Finans, telefon 031-81 88 48 eller Gunilla Ekholtz, Investor Relations Officer, telefon 031-81 88 36.

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace®Select och Procera®. Nobel Biocare har drygt 1 300 anställda och omsättningen 2002 uppgick till 2 852 MSEK. Koncernens global huvudkontor är beläget i Göteborg och tillverkning sker vid fyra fabriker i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade på den schweiziska börsen SWX och på Stockholmsbörsen. www.nobelbiocare.com