Nobel Biocare Holding AB

Nobel Biocare och Stockholms universitet tecknar avtal om forskningssamarbete

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:53 CET

Nobel Biocare tillkännager idag undertecknandet av ett samarbete med den internationellt erkända Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Samarbetet syftar till att ytterligare stärka forskningen inom området dentala material.

Samarbetet mellan Nobel Biocare och Stockholms Universitet syftar till att stödja utvecklingen av nya biokompatibla material och materialprocesser för estetiska dentala lösningar, speciellt kring keramiska material. Nobel Biocare, marknadsledande på keramiska material, och Stockholms universitet har tecknat ett femårigt avtal om samarbete där Nobel Biocare etablerar en Professur i materialutveckling vid Institutionen för Fysikalisk kemi, Oorganisk kemi och Strukturkemi.

Stockholms Universitet kommer att utse Professor Zhijian Shen att leda forskningen.
– Jag är mycket nöjd med att starta ett samarbete med Nobel Biocare, som är välkänt för sitt forskningssamarbete med en rad universitet i hela världen. Jag är förvissad om att det här ger resultat som mer direkt kommer allmänheten till godo, säger Professor Zhijian Shen.

Samarbetet med Stockholms universitet är ett led i Nobel Biocares engagemang för att stödja och medverka i forskning och utveckling av världsklass.
– Avtalet med Stockholms universitet är ytterligare ett viktigt steg i vårt åtagande att stödja ansträngningar för att hitta de bästa lösningarna inom modern tandvård för tandläkarnas och patienternas bästa, säger Heliane Canepa, VD för Nobel Biocare.

Samarbetet med Stockholms universitet understryker Nobel Biocares strategiska engagemang inom vetenskaplig forskning och expertis. Bolaget har idag det mest omfattande vetenskapliga nätverket inom dentalindustrin. Nobel Biocare bedriver formella samarbeten med 60 akademiska institutioner och 600 oberoende forskare i 28 länder. Nobel Biocare är ledande inom dentalindustrin med 1 827 kliniska publikationer.

För mer information vänligen kontakta:

Roger Strandahl, informationschef
Tel: +46 31 778 87 05, +46 708 33 87 05
e-mail: roger.strandahl@nobelbiocare.com

Gunilla Ekholtz, Investor Relations Officer
Tel: +46 31 81 88 36, +46 708 81 88 36
e-mail: gunilla.ekholtz@nobelbiocare.com

Nobel Biocare är ett medicintekniskt företag som är världsledande producent av innovativa estetiska dentala lösningar med sina varumärken Brånemark System®, NobelSpeedy™, NobelReplace™, NobelPerfect®, NobelDirect®, Replace® Select (dentala implantat) samt Procera® (individuellt utformad protetik). Nobel Biocare är en fullserviceleverantör av restorativ estetisk tandvård, med ett brett sortiment som omfattar innovativa tandkronor, broar och implantat, liksom utbildningsprogram och kliniskt dokumenterade behandlingskoncept. Nobel Biocare har mer än 1 900 anställda och 2005 uppgick nettoomsättningen till 485 MEUR. Företaget har sitt säte i Zürich, Schweiz med huvudkontor i Zürich och Göteborg. Produktionen sker vid fyra ¬anläggningar i Sverige och USA. Nobel Biocare har egna försäljningsorganisationer i 34 länder. Aktierna i det schweiziska moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade på den schweiziska börsen SWX och på Stockholmsbörsen.
www.nobelbiocare.com