Nobelmuseet AB

Nobelmuseet följer Fotografiskas exempel om fritt inträde för ökad integration

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2014 12:58 CET

I en värld med över 50 miljoner människor på flykt vill Nobelmuseet vara med och verka för ett öppet och tolerant Sverige. Nobelmuseet följer Fotografiskas exempel om att erbjuda en mötesplats för nya och etablerade svenskar och ger fritt inträde för alla som medverkar i Kompis Sverige fram till nyvalet 22 mars.

Nobelprisets historia är full av mänskliga livsöden med pristagare som har förföljts och tvingats från sina hemländer. Vi skulle ha stått utan en rad Nobelpris om det inte funnits länder som har gett plats för människor på flykt.

Gång på gång har historien visat att det går att förändra världen, genom samarbete över nationsgränser, öppenhet för nya intryck och ambitionen att möta problemställningar med ett kreativt synsätt. Vi uppmanar nu fler kulturinstitutioner att följa Fotografiskas initiativ, säger Olov Amelin, museichef på Nobelmuseet.

Kompis Sverige matchar ihop och skapar möten mellan etablerade och nya svenskar. Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar. Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle – ett Sverige där gränserna mellan etablerade och nya svenskar suddas ut.

- Vi har en dröm om att förändra Sverige genom att skapa möten mellan människor, säger Pegah Afsharian, initiativtagare till Kompis Sverige. Vår förhoppning är att Nobelmuseet ska inspirera och få fler etablerade och oetablerade svenskar att mötas, fortsätter Natassia Fry, initiativtagare till Kompis Sverige.

Nobelmuseet erbjuder alla Kompis Sveriges deltagare fri entré för att hjälpa etablerade och nya svenskar att mötas. Vill du också ha en kompis? Läs mer om Kompis Sveriges verksamhet och hur det går till att bli Kompis: www.kompissverige.se

För mer information och pressbilder kontakta press- och marknadsansvarig Helena Wallemo, e-post: helena.wallemo@nobelmuseum.se, tel. 070-494 40 09.

Om Nobelmuseet AB


På Nobelmuseet presenteras Nobelpristagarna och deras insatser, men även själva priset och Alfred Nobels arbete. Museets uppdrag är att vara framåtblickande, att fånga upp Nobelpristagarnas fortsatta arbete och den samtida forskningen inom Nobelprisrelaterade ämnesområden. Nobelmuseet är beläget i Börshuset i Gamla stan, Stockholm.

Besök gärna: http://www.nobelmuseum.se, @NobelMuseum på Twitter, www.facebook.com/NobelMuseum.

Nobelmuseet®, Nobelpriset® och Nobelmedaljen är varumärken som tillhör Nobelstiftelsen.

Friskrivning: Nobelmuseet AB är varken direkt eller indirekt engagerat i nomineringen eller valet av Nobelpristagare. Dessa förfaranden är strängt konfidentiella och regleras av de institutioner som delar ut Nobelpriset.