Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2012 till ortoped. - Forskningen ger nytt hopp till patienter med sjukdom och skada i rörelseorganen.

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 22:27 CEST

Svensk Ortopedisk Förening gläds särskilt åt årets Nobelpris i fysiologi eller medicin som delas mellan John B Gurdon och Shinya Yamanaka. De erhåller priset för sin banbrytande upptäckt att mogna celler kan programmeras om till omogna celler (iPS celler) med potential att ombildas till kroppens alla vävnader. Detta har stor potential för att i framtiden kunna återskapa funktionen i sjuka eller skadade vävnader.

Efter läkarexamen och klinisk specialiseringstjänstgöring i ortopedi fördjupade sig Shinya Yamanaka inom grundforskning. Shinya Yamanaka är verksam vid Kyotouniversitetet i Japan samt vid Gladstone Institute i San Francisco. John B Gurdon är verksam vid The Gurdon Institute i Cambridge, England.

John B Gurdon visade redan 1962 att man kunde ersätta cellkärnan i en grodas äggcell med cellkärnan från en mogen cell hämtad från ett grodyngels tarm. Denna cell kunde sedan utvecklas till ett grodyngel.

 År 2006 visade Shinya Yamanaka att man genom genmodifiering kunde omprogrammera mogna celler till pluriopotenta stamceller som kan utvecklas till alla slags celler.

Shinya Yamanaka har även studerat hur iPS celler kan tillämpas vid ryggmärgsskada. I ett experimentellt system har han visat att iPS celler kunde stimulera neurala stamceller vilket förbättrat funktionen efter ryggmärgsskada.

 

 

Referenser:

1. Gurdon, J.B. (1962). The developmental capacity of nuclei taken from intestinal epithelium cells of feeding tadpoles. Journal of Embryology and Experimental Morphology 10:622-640.

 2. Takahashi, K., Yamanaka, S. (2006). Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell 126:663-676.

 3. Tsuji O, Miura K, Okada Y, Fujiyoshi K, Mukaino M, Nagoshi N, Kitamura K, Kumagai G, Nishino M, Tomisato S, Higashi H, Nagai T, Katoh H, Kohda K, Matsuzaki Y, Yuzaki M, Ikeda E, Toyama Y, Nakamura M, Yamanaka S, Okano H. (2010) Therapeutic potential of appropriately evaluated safe-induced pluripotent stem cells for spinal cord injury. Proc Natl Acad Sci.107(28):12704-9.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21949375

 4. Nori S, Okada Y, Yasuda A, Tsuji O, Takahashi Y, Kobayashi Y, Fujiyoshi K, Koike M, Uchiyama Y, Ikeda E, Toyama Y, Yamanaka S, Nakamura M, Okano H. (2011) Grafted human-induced pluripotent stem-cell-derived neurospheres promote motor functional recovery after spinal cord injury in mice. Proc Natl Acad Sci. 108(40):16825-30.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20615974

Svensk Ortopedis Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.