Barnlängtan - patientföreningen för ofrivilligt barnlösa

Nobelpriset till Robert Edwards

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 07:45 CEST

Pressmeddelande den 5 oktober 2010

Nobelpriset i medicin sätter strålkastarljuset på missförhållanden i landstingen

Barnlängtan, Patientföreningen för ofrivilligt barnlösa, har med stor glädje tagit del av nyheten att nobelpriset i medicin har tilldelats Robert Edwards. Formen av assisterad befruktning som Edward utvecklade, IVF, hjälper årligen 3000 barn att bli till i Sverige.

 

”Att priset har gått till Edwards är oerhört glädjande. Hans arbete har hjälpt tiotusentals ofrivilligt barnlösa att få den familj de drömt om. Tvärt om vad många tror är IVF också en kostnadseffektiv behandling, såväl samhället som individen tjänar på att behandling ges” säger Lina Ullerstam, ordförande för Barnlängtan.

 

Skillnaden i tillgång till behandling med assisterad befruktning är stor beroende på var du bor. Chansen att få barn efter behandling varierar mellan 30 % i de fyra landstingen i norr till över 60 % i Stockholm, Göteborg och Malmö. Skälet till att det kan se så olika ut är en politisk särbehandling av infertilitet. I vanliga fall ger landstingspolitikerna budgetramar och sedan är det upp till vården att prioritera mellan patienterna på medicinsk grund. Eftersom IVF ses som kontroversiellt fattas beslut i landstingens politiska organ om vem ska behandlas och de regelverk som beslutas saknar helt medicinsk grund eller vetenskaplig förankring. Det är en process som är unik för just ofrivillig barnlöshet. Barnlängtan verkar därför för en vård där besluten fattas på medicinsk grund efter individuella bedömningar.

 

”Vi vill att infertilitet ska behandlas som alla andra sjukdomar. Det godtycke som ofrivilligt barnlösa drabbas av är oacceptabelt. Trots att alla studier visar att ofrivilligt barnlösa har mycket låg livskvalitet ska landstingspolitikerna agera experter och fattar beslut utan kunskap om hur beslutet påverkar människors liv. Beslut om prioriteringar av en enskild patient måste i slutänden alltid avgöras av den behandlande läkaren.” fortsätter Lina Ullerstam.

 

En majoritet av alla behandlingar som sker i Sverige idag betalas privat. Det borde skapa uppmärksamhet att 7000 behandlingar genomförs privatfinansierat trots att de är mot en sjukdom där riksdagen beslutat att vården ska ingå i det offentliga. Socialstyrelsen, som har tillsyn över vården, ser däremot inte frågan som tillräckligt prioriterad. Ingen vet därför idag hur hälsan hos de tusentals som utelämnas till privat vård ser ut eller varför de söker sig privat. Än mer oroande är att det inte finns några studier på de som inte har råd att betala.

 

”Det vi vet är att den psykiska hälsan hos våra medlemmar är väldigt låg. Infertiliteten blir en livskris, men till skillnad från de flesta andra livskriser har den aldrig ett definitivt slut. Därför fastnar de drabbade i krisreaktionen i år efter år, utan att komma vidare” säger Lina Ullerstam.

 

Kontakt: lina.ullerstam@barnlangtan.com 070-640 38 87