Firma Lars Mullback

Nobelpristagare kritiserar svensk CP-vård

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 16:22 CET

För CP-skadade är vården CP. De behöver pedagogik för att utvecklas, slås fast i den nya dokumentären ”Vården är CP”, som visas i TV4 FAKTA på annandag jul. Nobelpristagare Arvid Carlsson tar strid mot det svenska forskaretablissemanget och hävdar att CP-skadade genom upprepad träning och pedagogisk uppmuntran kan utveckla hjärnan, så att friska delar av hjärnan tar över det de skadade inte klarar. De svenska CP-forskarna med Professor Hans Forssberg i spetsen hävdar där emot att det inte har någon betydelse hur en CP-skadad tränar.

-Allt är lika bra eller lika dåligt, säger professor Hans Forssberg i denna nya dokumentär.

-Jag är ingen auktoritet inom CP-området och vet inget om olika behandlingsmetoder för CP, säger Nobelpristagare Arvid Carlsson, men det råder inte det minsta tvekan, inom den forskarvärld som jag tillhör, att även en CP-skadad hjärna är plastisk och därmed kan förbättras.

Många minns säkert Maria och de andra barnen, som åkte till Ungern för att träna konduktiv pedagogik på 1990-talet. Då fanns inte metoden i Sverige och föräldrarna kritiserades för att de pressade sina barn. Nu ett10-tal år senare har Filmregissör Lars Mullback åter sökt upp barnen och låter dem berätta själva om träningen och livet.

På 1990-pågick den intensiva striden om behandlingen av CP-skadade barn i Sverige. Lars Mullback visade att sjukvårdens habilitering pacificerade de CP-skadade barnen, så att de i värsta fall dog. I stället för barnhabiliteringens sjukgymnastik förespråkade Mullback den ungerska metoden konduktiv pedagogik, men dagen efter att Mullbacks film ”Jo, du kan” visades i TV 4, kvacksalverimärkte Socialstyrelsen och totalförbjöd därmed den alternativa metod som lärt Mullback att äta själv som 34-åring. Något den svenska vården misslyckats med under alla år. Tusentals CP-skadade barn och deras föräldrar blev upprörda och efter omfattande demonstrationer på Socialstyrelsen drogs förbudet tillbaka.

Nu 2009 finns 5 privata skolor i Sverige som bedriver konduktiv pedagogik, men fortfarande saknas pedagogiken helt i den offentliga vården. Det råder dock en stor orättvisa mellan olika landsting och regioner. I filmen möter vi familjen Olsson som bor i Värmland och därför har tvingats betalat en kvarts miljon för träningen, som lärt deras son Andreas att gå. Vi träffar också Hedda från Västra Götaland som får regelbunden konduktiv pedagogik, bekostad av regionen, varje år.

www.mullback.se kan man se MARIAFILMEN och den internationellt prisbelönta filmen JO, DU KAN och de flesta av de tidigare filmerna om dessa barn som tränat konduktiv pedagogik, direkt på datorn. Där finns även Docent Ingrid Liljeroths rapporter om pedagogiken och Lena Linds doktorsavhandling där hon följt 109 CP-skadade barn och redovisar hur föräldrarna upplever konduktiv pedagogik kontra den svenska sjukvården habilitering

Den nya dokumentären: VÅRDEN ÄR CP

visas i TV4 FAKTA sön 27 december 20.00 och i vanliga TV4 sön 7 februari 15.55.

Kontakt: Lars Mullback, 0505-10865, lars@mullback.se

Mullback.se - CP, konduktiv pedagogik & handikapp