Nobel Media AB

Nobelpristagare och experter samlas för att diskutera genetik och samhälle

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2012 11:30 CEST

I takt med att vår kunskap om genetik och genomik stadigt ökar, mångdubblas den praktiska användningen av dessa nya kunskaper, och det blir allt mer angeläget att ta itu med de följder denna utveckling får för samhället. Vid ett unikt möte i Stockholm den 9 december 2012, kallat Nobel Week Dialogue,  kommer Nobelpristagare, framstående vetenskapsmän, politiska nyckelpersoner och opinionsledare att granska de nuvarande och framtida utsikterna för områden som personifierad medicin, genetiskt modifierade organismer och människans utveckling.

Temat för konferensen är ”The Genetic Revolution and its Impact on Society”, och den ägnas åt att granska de senaste 50 årens utveckling inom genetikområdet, samt att ge en utblick mot dagens och framtida trender. Konferensen är öppen och kostnadsfri.

 

Huvudfrågor och deltagare

Vad har de senaste 50 årens framsteg inom genetik lärt oss om vad vi kan förvänta oss i framtiden?

 Kan hälsovårdssystemen anpassas till att dra fördel av potentialen i den personifierade medicinen?

Hur väl förstår vi hur man kan manipulera genuttrycket, och vilka följder får denna förståelse?

Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras i en rad seminarier och arbetsgrupper. Nobelpristagare som deltar är Bruce Beutler (2011), Steven Chu (1997), Joseph Goldstein (1985), Craig Mello (2006), Daniel McFadden (2000), Christiane Nüsslein-Volhard (1995) och James Watson (1962).  Även 2012 års Nobelpristagare kommer att inbjudas.

Bruce Beutler, 2011 års Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, säger: ”Den information som krävs för att skapa en så komplex organism som en levande människa finns innesluten i några få pikograms DNA i varje cellkärna. Och mycket av det som händer oss som individer, både positivt och negativt, är starkt påverkat – och kanske till och med helt förutbestämt – av denna subtila substans. För lite drygt 50 år sedan började vi förstå hur den information som transporteras i vårt DNA skulle kunna tolkas. Vår förståelse har blivit ganska sofistikerad och särskilt under de senaste åren har vår förmåga att få tillgång till DNA-sekvensen ökat enormt. Detta är ett bra tillfälle för oss att granska vad vi uppnått, att försöka förklara det så bra vi kan samt att överväga vilka nya hinder vi måste övervinna.”

 

Helga Nowotny, ordförande för Europeiska Forskningsrådet säger: ”Frågan vi står inför är hur vi ska dela den imponerande utvecklingen inom vetenskapen om organismers beskaffenhet med det bredare samhället. Att dela handlar om mer än att bara kommunicera. Det innebär att vi måste skapa en gemensam grund som, även om den ifrågasätts, kan inge tillförsikt och skapa tillit. Ett instrument för att uppnå en gemensam grund som ofta förbises är lagstiftningen. Lagstiftningen stabiliserar relationerna mellan människor och deras ömsesidiga förväntningar, även om de föremål som ska förmedlas är biologiska enheter eller sammansättningar. Jag är glad över att det kommande evenemanget kan ge oss en möjlighet att diskutera de samhälleliga och juridiska frågorna kring genetiken.”

 

Bland experterna finns Mary-Claire King, ordförande för American Society of Human Genetics, Eric Lander, grundare av Broad Institute of Harvard and MIT, John Dupré, chef för ESRC Centre for Genomics in Society och Janet Woodcock, chef för Center for Drug Evaluation and Research at the Food and Drug Administration.  En komplett deltagarlista finns på: http://www.nobelweekdialogue.org/participants/

Konferensen äger rum söndagen den 9 december 2012 på Stockholm City Conference Centre och är kostnadsfri och öppen för allmänheten. I synnerhet studenter uppmuntras att delta i dessa unika diskussioner.

 

Registrering sker på www.nobelweekdialogue.org.

 

Följ Nobel Week Dialogue på Facebook: http://www.facebook.com/NobelWeekDialogue

Eller Twitter: @nobelweekdialog #NobelWeekDialogue #genetics

Presskontakt

Merci Olsson
Marketing and Communications Director

Tel: +(46) 738 52 35 95
E-post: merci.olsson@nobelmedia.se

Om Nobel Week Dialogue

Under den årliga Nobelveckan som hålls varje december månad i Stockholm kommer årets Nobelpristagare att delta i en rad evenemang och aktiviteter som leder fram till den 10 december, då de får ta emot Nobelpriset och delta i Nobelbanketten. I år har listan över aktiviteter utökats med ett nytt evenemang: Nobel Week Dialogue.

 

Målet för detta evenemang är att främja diskussioner på högsta nivå kring ett aktuellt och vetenskapsrelaterat tema genom att samla Nobelpristagare, världsledande vetenskapsmän, ansvariga politiker och opinionsledare samt olika intressegrupper för en rad diskussionsmöten och arbetsgrupper.

 

Om Nobel Media AB
Nobel Media AB strävar efter att sprida kunskaper om och intresse för nobelprisbelönade prestationer till en global publik genom digitala medier samt tv och radio, publikationer och evenemang. I Nobel Medias portfölj ingår Nobelprize.org som är nobelprisets officiella webbplats som för närvarande har över 45 miljoner unika besökare. Produktionen av officiella tv-program består av Nobelprisutdelningarna i Stockholm och Oslo, Nobelbanketten, Nobeldokumentärer, Nobel Minds (Snillen spekulerar), Nobel Laureates och Nobel Prize Concert. Med dessa program når vi över 250 miljoner tittare över hela världen.

Gå in på: http://www.nobelprize.org/@Nobelprize_org on Twitter, www.facebook.com/Nobelprize.org,   www.youtube.com/nobelprize  

Nobel Media®, Nobel Prize® och Nobelprize.org® är registrerade varumärken som tillhör Nobelstiftelsen.

Friskrivning: Nobel Media AB är varken direkt eller indirekt engagerat i nomineringen eller valet av nobelpristagare. Dessa förfaranden är strängt konfidentiella och regleras av de institutioner som delar ut nobelpriset.