Nobia AB

Nobia bildar joint venture i Litauen

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2003 17:16 CET

Nobia inleder samarbete i form av joint venture med Librakoncernen, Litauen. Nobia kommer att äga 45 procent av det nya bolaget som ska ha som verksamhet att producera massiva träfronter. Samarbetet är ett led i Nobias strategi att flytta inköp till lågkostnadsländer.

Nobias kapitalinsats uppgår till maximalt 0,5 MEUR som Nobia tillskjuter i form av aktiekapital i det nya bolaget.

Librakoncernen har sin verksamhet inom träförädling av massivträ. Företaget har tre divisioner inom möbeltillverkning, golvtillverkning och maskinservice. Librakoncernen beräknas 2003 omsätta 100 MEUR, företaget har 1500 anställda. Tillväxttakten har varit 30 procent per år de senaste fem åren.

Nobia AB
2003-11-21

För ytterligare information:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, tel. 08-440 16 00 Katarina Sivander, Informationschef, tel. 08-440 16 07

Se även Nobias webbplats www.nobia.se

Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 9,6 miljarder kronor 2002 och har cirka 5 700 anställda. Nobia är noterat på Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista.