Nobia AB

Nobia delårsrapport januari-juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 12:07 CEST

Den organiska tillväxten var 12 procent andra kvartalet och 10 procent första halvåret
Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 5 780 MSEK (4 752)
EBITA ökade med 38 procent till 505 MSEK (367)
EBITA-marginalen var 9,6 procent (7,8) andra kvartalet och 8,7 procent (7,7) första halvåret
Kassaflödet var 218 MSEK högre än föregående år och uppgick till 235 MSEK (17)
Resultat efter finansiella poster ökade med 29 procent till 391 MSEK (303)
Resultatet efter skatt ökade med 30 procent till 260 MSEK (200)
Vinst per aktie efter utspädning ökade med 29 procent till 4,49 SEK (3,47)


För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Jan Johansson, finansdirektör,
Katarina Sivander, informationschef, tel. 08-440 16 00

Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se

Stockholm den 22 juli 2004

Fredrik Cappelen
Verkställande direktör och koncernchef

Nobia AB, organisationsnummer 556528-2752.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Delårsrapport för januari - september 2004 lämnas den 26 oktober 2004.