Nobia AB

Nobia förbättrar resultatet och ska sänka kostnaderna ännu mer

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 14:16 CEST

Vid dagens presentation av delårsrapporten kommenterade Nobias koncernchef Fredrik Cappelen kvartalsresultatet och det pågående handlingsprogrammet.

- Det är tillfredsställande att kunna redovisa ett förbättrat kvartalsresultat trots en svag efterfrågan på flera av våra viktiga marknader, exempelvis Storbritannien och Tyskland. Förbättringen beror främst på fortsatta framgångar i den nordiska verksamheten.

Vidare betonade Fredrik Cappelen vikten av fortsatta kostnadssänkningar.

- Vi intensifierar nu det pågående arbetet med att sänka Nobias produktkostnader. Detta är nödvändigt för att nå full effekt i de marknadsinvesteringar vi gjort och som vi planerar att göra. Vår ambition är att liksom tidigare växa snabbare än marknaden som helhet. För att klara det måste vi också vara ledande vad gäller låga kostnader.

Tre områden

Fredrik Cappelen pekade ut tre områden som särskilt betydelsefulla i detta arbete.

- Det allra viktigaste är våra inköpskostnader, betonade han. Vi har satt igång ett internt arbete där vi systematiskt går igenom alla våra produktkategorier. Syftet är att ytterligare öka samordningen och utvärdera nuvarande inköpskanaler.

Ett annat prioriterat område är den fortgående effektiviseringen av produktionen inom brittiska Magnet.

- Vi har avyttrat och avvecklat icke-kärnverksamheter. Nu går vi in i nästa fas som innebär effektiviseringar av den befintliga produktionsapparaten. I början av nästa år planeras en övergång till orderstyrd produktion vid Magnets fabrik i Darlington, vilket är ett viktigt steg i detta arbete.

Slutligen betonade Fredrik Cappelen behovet av generellt förbättrad produktivitet.

Presentationen från presskonferensen återfinns i sin helhet på Nobia webbplats www.nobia.se.

Nobia AB
2005-10-27

För mer information, kontakta:
Fredrik Cappelen, koncernchef, på 440 1600, Jan Johansson, finanschef, på 0705-75 89 72,
eller Eva Jonsson Wallin, informationsansvarig, på 070-327 1627.

Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 11,3 miljarder kronor under 2004 och har cirka 6 700 anställda. Nobia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.