Nobia AB

Nobia förvärvar brittiska kökstillverkaren Gower

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 09:53 CET

* Nobia stärker sin ställning på den brittiska köksmarknaden
* Försäljningen i Storbritannien ökar med 1 miljard kronor och
den brittiska marknadsandelen ökar från 8 procent till 15 procent
* Förvärvet påverkar vinst per aktie positivt från och med första
året
* Förvärvspriset uppgår till 890 miljoner kronor på skuldfri
basis
* Gowers ledning kommer att ingå i Nobias ledningsgrupp


Nobia har förvärvat det brittiska köksföretaget Gower Group Ltd för en
summa av 890 miljoner kronor på skuldfri basis. Gowers försäljning
uppgår till cirka 1 miljard kronor och företagets marknadsandel i
Storbritannien är cirka 7 procent.

Gower är Storbritanniens ledande leverantör av omonterade kök till gör-
det-själv kedjor och den näst största tillverkaren av omonterade kök
totalt. Gower levererar till gör-det-själv-kedjor och andra kedjor,
byggvaruhus och fristående köksbutiker. Av försäljningen går 5 procent
till Kontinentaleuropa. Gower tillverkar också omonterade badrums- och
sovrumsmöbler, vilket står för cirka 12 procent av försäljningen. Gower
har 475 anställda vid sina anläggningar i West Yorkshire. Den största
delen av företagets produktion och huvudkontor ligger i Halifax.

Gower har under lång tid haft försäljnings- och lönsamhetstillväxt och
förväntas öka Nobias vinst per aktie från och med första året. Om Gower
hade ingått i Nobias räkenskaper de senaste tolv månaderna hade det ökat
vinsten med 50 öre per aktie. Gower's omsättning på 1 miljard kronor
innebär att koncernens totala omsättning ökar med drygt 10 procent.

Till följd av förvärvet ökar koncernens verksamhet inom omonterade kök
från 10 till 19 procent av omsättningen. Nobias affärsenhet Optifit är
fokuserad på omonterade produkter. Andra affärsenheter i Nobia som
levererar omonterade kök som komplement till sina monterade kök, är HTH,
Magnet och Marbodal.

Det främsta strategiska skälet till förvärvet är att Gower och Nobia
tillsammans kan stärka sitt erbjudande gentemot gör-det-själv kedjorna.
Tillsammans kommer Gower och Nobia att erbjuda en bredare produktmix,
förbättrad produktutveckling, ett bredare serviceinnehåll och
effektivare inköp samt kapacitet att leverera över hela Europa.

Förvärvet av Gower gör det också möjligt för Nobia att dra nytta av de
senaste årens starka tillväxt inom gör-det-själv kedjor i
Storbritannien, en tillväxt som är ett resultat av ett ökat antal
butiker och ökat köksfokus hos dessa kedjor.

Den brittiska köksmarknaden har vuxit med 2-3 procent årligen under de
senaste fem åren. Monterade kök står för ungefär 60 procent av
marknadsvärdet och omonterade kök står för 40 procent.

För närvarande består Nobias brittiska verksamhet av Magnet och CP Hart,
som i första hand erbjuder skräddarsydda kök, sovrum och badrum till
övre mellansegmentet av marknaden genom sitt butiksnät. Nobias
markandsandel i Storbritannien är för närvarande cirka 8 procent. Med
Gower kommer Nobias marknadsandel att stiga till 15 procent och den
brittiska verksamhetens andel av Nobiakoncernens omsättning ökar från 42
procent till 47 procent.

Gowers ledning kommer att ingå i Nobias ledning. Gower blir en
fristående affärsenhet i Storbritannien. Martin Elgood kvarstår som VD
för Gower.

Richard Reynolds, fortsätter som styrelseordförande i Gower och
tillträder en nyinrättad position som Vice President Operations med
ansvar för att utveckla Nobias affärsverksamhet gentemot gör-det-själv
kedjor i Kontinentaleuropa. Han kommer även att ingå i koncern-
ledningen. Kevin Ohle, Reynolds kompanjon, kvarstår i ledningen för
Gower samt utses till Vice President Projects med ansvar att
vidareutveckla synergier i koncernen.

"Förvärvet stärker Nobias position i Storbritannien och öppnar upp för
nya möjligheter. Vi får en stark ställning på den brittiska gör-det-
själv marknaden, vilket är särskilt intressant eftersom den
respresenterar en stor och växande del av marknaden. Gower har varit
särskilt skickliga på att bygga starka relationer med gör-det-själv-
kedjor och andra återförsäljare och Nobia tror att verksamheterna
tillsammans kan ge kunderna ännu bättre service", säger Nobias VD
Fredrik Cappelen.

"Vi är glada över att bli en del av Nobiafamiljen, Europas största
kökskoncern. Omonterade kök står för 25 procent av den totala
köksmarknaden i Europa. Nobia har många välskötta verksamheter i olika
länder. Vi är mycket förväntansfulla inför de möjligheter vi nu får att
ytterligare stärka våra kunders förutsättningar samt öka Nobias andel i
gör-det-själv kedjorna", säger Gowers ordförande, Rickard Reynolds.


Finansiell effekt av förvärvet i Nobia Group

EPS (senaste 12 mån till nov 30) SEK + 0,50
Goodwill SEK + 665 miljoner
Totala tillgångar SEK + 1 050 miljoner
Nettoskuld SEK + 890 miljoner
Nettoskuld/eget kapital* ökar från 37 procent till 72 procent
Soliditet minskar från 46 procent till 39
procent

---
*Beräknat på uppgifter från 30 september, 2003
Inbjudan till telefonkonferens
Nobia håller telefonkonferens idag kl. 13.30 CET, där VD Fredrik
Cappelen, Finansdirektör Lennart Rappe och Gowers ordförande Richard
Reynolds presenterar förvärvet. Telefonkonferensen kommer att hållas på
engelska.

Tid: 13.30 CET
Nummer att ringa in på: +44 (0)207 162 0187
Lösenord: Nobia

Nobia AB
2003-12-01


För ytterligare information, kontakta oss per telefon: 08-440 16 00
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef
Lennart Rappe, Finansdirektör
Katarina Sivander, Informationschef

Se även Nobias hemsida: www.nobia.se

Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med
starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen
sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi
eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den
europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett
industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv.
Koncernen omsatte 9,6 miljarder kronor 2002 och har cirka 5 700
anställda. Nobia är noterat på Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista.

Goldreif HTH Invita Magnet Marbodal Myresjökök Norema Novart
Optifit Poggenpohl Pronorm Sigdal