Nobia AB

Nobia investerar för ökad organisk tillväxt

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 09:10 CEST

För att ytterligare öka och säkerställa organisk tillväxt har beslut fattats om investeringar i den danska affärsenheten HTH i den nordiska verksamheten. Den totala investeringen uppgår till 33 MSEK och beräknas vara genomförd vid utgången av år 2004.

HTH har de senaste tre åren haft en organisk tillväxt på cirka 10 procent om året. Samtliga tre huvudmarknader; Danmark, Sverige och Norge har haft en positiv utveckling. Även exporten till övriga länder har starkt bidragit till tillväxten.

Den positiva utvecklingen har inneburit att det saknas ledig kapacitet i HTHs huvudfabrik i Ölgod. För att säkerställa en fortsatt organisk tillväxt har därför beslutats att investera i en ny hall för utlastning och lagerhantering. Investeringen innebär rationaliseringsvinster och effektivare produktflöde genom fabriken eftersom lagerhantering och utlastning läggs i samma byggnad som produktionen. Samtidigt frigörs utrymme för ökad montering. Investeringen innebär också utbyggnad av kontorsytan.

Nobia AB
2003-08-20

För ytterligare information:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Lennart Rappe, Finansdirektör, Katarina Sivander, Informationschef, tel. 08-440 16 00

Se även Nobias webbplats www.nobia.se

Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 9,6 miljarder kronor 2002 och har cirka 5 700 anställda. Nobia är noterat på Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista.