Nobia AB

Nobia koncentrerar produktionen i den Kontinentaleuropeiska verksamheten

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 09:17 CEST

Nobia har för avsikt att koncentrera produktionen och stänga verksamheten i den förlustgenererande tyska affärsenheten Goldreif i den Kontinentaleuropeiska verksamheten. Produktionsanläggningen i Bad Salzuflen planeras att läggas ned i slutet av mars 2004. Kunderna kommer att erbjudas att flytta över till systerföretaget Pronorm. Nedläggningen berör 87 personer.

Goldreif ingår i Nobia sedan november 2000 då Poggenpohl-gruppen förvärvades. Sedan dess har ett antal åtgärder genomförts som lett till ökad effektivitet och produktivitet. Dock har den dramatiska nedgången i den tyska respektive nederländska köksmarknaden medfört att Goldreif inte lyckats uppnå tillräckliga resultat. På grund av överkapacitet i den tyska köksindustrin förväntas inte heller lönsamhet uppnås inom överskådlig tid. Marknadsnedgången beräknas till 10,7 procent under 2002 och ytterligare 7 procent under första halvåret 2003.

"Marknadsnedgången under 2003 har slagit mycket hårt mot Goldreif eftersom företaget är en liten aktör. Det har satsats mycket på företaget både när det gäller engagemang från medarbetare och när det gäller resurser. Men i slutänden måste vi säkerställa att vi långsiktigt kan upprätthålla en positiv utveckling för vår Kontinentaleuropeiska verksamhet," säger Nobias VD, Fredrik Cappelen.

Kostnaden för nedläggningen beräknas uppgå till cirka SEK 95 miljoner, varav cirka SEK 50 miljoner påverkar kassaflödet, huvudsakligen under första halvåret 2004, exklusive inkomster från avyttring av anläggningstillångar i Bad Salzuflen. Efter försäljning av anläggnings-tillgångarna samt minskning av rörelsekapital förväntas kassaflödet från nedläggningen bli positivt. Nedläggningskostnaderna kommer att redovisas i räkenskaperna för tredje kvartalet 2003. Goldreif ingår i Nobias redovisning för första halvåret 2003 med en omsättning på SEK 62 miljoner och ett rörelseresultat på SEK -13 miljoner.

För ytterligare information:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef Nobia, tel.: 08-440 16 00
Ulrich Galla, Affärsenhetschef Goldreif, tel.: +49 5221 771 251
Katarina Sivander, Informationschef Nobia, tel.: 08-440 16 07

Se även Nobias webbplats www.nobia.se

Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 9,6 miljarder kronor 2002 och har 5.700 anställda. Nobia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Goldreif · HTH · Invita · Magnet · Marbodal · Myresjökök · Norema · Novart · Optifit · Poggenpohl · Pronorm · Sigdal