Nobia AB

Nobia: Ökad tillväxt och förbättrat resultat

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:12 CEST

Köksföretaget Nobia ökade omsättningen första kvartalet med 27 procent till 3 615 miljoner kronor (2 854). Den organiska tillväxten uppgick till 14 procent. Nettoresultatet ökade med 38 procent och vinsten per aktie uppgick till 2,97 kronor (2,15). Rörelsemarginalen stärktes till 7,7 procent (7,1).
Det operativa kassaflödet uppgick till 202 miljoner kronor (11).

Kvartalets rörelseresultat ökade med 38 procent till 278 miljoner kronor (202). Det förbättrade rörelseresultatet kan hänföras till förstärkta marknadspositioner på flera av Nobias huvudmarknader tillsammans med högre efterfrågan samt förbättrad effektivitet inom flera enheter. Samtliga regioner förbättrade rörelseresultatet, med den största absoluta förbättringen i den nordiska verksamheten. Det franska förvärvet Hygena har bidragit positivt till vinst per aktie.

Koncernchefens kommentar:
- Vi har fått en god start på 2006 och den europeiska köksmarknaden befinner sig i en spännande fas, säger VD och koncernchef Fredrik Cappelen. I Storbritannien har marknaden stabiliserats och vår verksamhet visar bättre resultat. Vår nordiska verksamhet visar fortsatt god tillväxt och i Kontinentaleuropa har förvärvet av den franska butikskedjan Hygena stärkt rörelseresultatet.


Nobiakoncernen i sammandrag
jan - mar

apr - marjan - dec
20062005Förändring2005/062005
Nettoomsättning, MSEK3 6152 85427%13 20312 442
Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)37227734%1 3971 302
Rörelseresultat, MSEK (EBIT)27820238%1 069993
Rörelsemarginal, %7,77,18,18,0
Resultat efter finansiella poster, MSEK24817343%960885
Resultat efter skatt, MSEK17312538%689641
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK2,972,1538%11,8411,01
Avkastning på sysselsatt kapital, %19,318,6
Avkastning på eget kapital, %23,222,6


Klassificeringen av pensioner har ändrats, se Redovisningsprinciper sidan 7.


Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk

Ökad tillväxt och förbättrat resultat
http://hugin.info/133488/R/1047251/172159.pdf

Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 11,3 miljarder kronor under 2004 och har cirka 6 700 anställda. Nobia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.