Nobia AB

Nobia ökar investeringarna i Magnets butiksnät

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 11:17 CEST

För att ytterligare öka konkurrenskraften har ett inriktningsbeslut
fattas om ökad investeringstakt i butiksnätet i den brittiska
affärsenheten Magnet. Som en följd av dettta beräknas Magnets
investeringar öka med cirka 100 MSEK under 2004. Totalt omfattar
uppgraderingsprogrammet cirka 150 butiker under en treårsperiod.

Sedan Nobias förvärv av Magnet våren 2001 har nya butikskoncept
utvecklats för att bättre motsvara dagens upplevelseorienterade
köpmönster. Erfarenheterna har varit positiva och tillväxten har varit
god i dessa butiker. En uppgradering av butiksnätet kommer att befästa
Magnets marknadsledande position i segmentet monterade kök, och därmed
säkerställa fortsatt organisk tillväxt för framtiden.

I Magnet finns för närvarande totalt 208 butiker av tre olika typer,
renodlade köksbutiker, renodlade proffsbutiker samt kombinerade butiker
för både konsumenter och professionella kunder.

Nobia AB
2003-10-23

För ytterligare information:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, tel. 08-440 16 00
Katarina Sivander, Informationschef, tel. 08-440 16 07


Se även Nobias webbplats www.nobia.se

Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med
starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen
sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi
eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den
europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett
industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv.
Koncernen omsatte 9,6 miljarder kronor 2002 och har cirka 5 700
anställda. Nobia är noterat på Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista.

Goldreif HTH Invita Magnet Marbodal Myresjökök Norema Novart
Optifit Poggenpohl Pronorm Sigdal