Nobia AB

Nobia stänger fabrik i Finland

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2008 13:19 CET


Nobia har idag beslutat att koncentrera produktionen i den finska affärsenheten Novart till anläggningen i Nastola. Detta innebär att fabriken i Forssa avvecklas. Därutöver har det beslutats att minska personal i andra funktioner. Tillsammans leder detta till att upp emot 152 medarbetare (131 arbetare och 21 tjänstemän) sägs upp. I dagsläget har affärsenheten cirka 520 anställda. Nedgången i bostadsbyggandet under år 2008 har märkbart minskat orderingången för Novart och har lett till att orderstocken reducerats. Mot bakgrund av detta sammankallade Novart för cirka sex veckor sedan till förhandlingar i enlighet med samarbetslagen. Förhandlingarna, som berörde hela personalen, avslutades den 24 oktober. Till följd av merproduktion i Nastola räknar Novart med att, utöver existerande personal, kunna erbjuda jobb åt uppskattningsvis 40-60 arbetare och 4-6 tjänstemän där. Uppsagda har förtur till dessa platser. Därutöver har Novart beslutat att verkställa tidsbundna permitteringar som berör övrig personal. Neddragningen av personal kommer att verkställas under perioden november 2008 till och med juni 2009. Förändringarna påverkar inte kundleveranser eller kundförhållanden.
Nobia AB 30 oktober 2008
För ytterligare information kontakta: Preben Bager, VD och koncernchef eller Ingrid Yllmark, informationschef, tel. 08440 16 00 eller 0708 65 59 00 Jorma Lehtovuori, affärsenhetschef Novart, tel. +358 400 352174
Nobia är en koncern med ett tjugotal starka varumärken inom kök. Försäljning av kompletta kökslösningar sker huvudsakligen i Europa via olika kanaler såsom ett 700-tal specialiserade köksbutiker, andra återförsäljare och företagskunder, liksom direkt till byggföretag. Koncernen har en årlig nettoomsättning på ungefär 16 miljarder kronor och cirka 8000 medarbetare. Nobia's aktie är noterad på Stockholmsbörsen, kortnamn NOBI.