Nobia AB

Nobias årsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 08:41 CEST

Utdelning
Årsstämman fastställde idag utdelningen för verksamhetsåret 2005 till 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning infaller den 3 april 2006 och utbetalning genom VPC beräknas kunna ske den 6 april 2006.

Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Stefan Dahlbo, Bodil Eriksson, Hans Larsson, Wilhelm Laurén, Harald Mix, Thomas Nilsson och Ingrid Osmundsen omvaldes. Fredrik Palmstierna, verkställande direktör SäkI, nyvaldes.

Val av ordförande
Till styrelsens ordförande utsåg stämman Hans Larsson.

Prestationsrelaterat personaloptionsprogram
Årsstämman beslutade att gå vidare med det treåriga personaloptionsprogram som introducerades 2005. Det betyder att för 2006 cirka 150 ledande befattningshavare i Nobiakoncernen vederlagsfritt tilldelas sammanlagt högst 610 000 personaloptioner. Antalet optioner som kan utnyttjas bestäms av den genomsnittliga ökningen av vinsten per aktie under treårsperioden 2006-2008. Varje personaloption berättigar till en aktie i Nobia.

Detaljerad beskrivning av personaloptionsprogrammet finns på bolagets hemsida där också övriga beslut som fattades på bolagsstämman kommer att redovisas.

VDs anförande
Den presentation som VD och koncernchef Fredrik Cappelen anförde vid årsstämman finns tillgänglig att se och höra på Nobias webbplats, www.nobia.se.

Nobia AB


För ytterligare information:
Hans Larsson, styrelsens ordförande, telefon 08-679 92 04, mobil 070-592 92 55.


Nobias årsstämma 2006

Nobia är Europas ledande köksföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franschisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 12,4 miljarder kronor 2005 (exklusive Hygena) och har cirka 7 700 anställda. Nobia är noterat bland Attract 40 på Stockholmsbörsens O-lista.