Nobina AB

Nobina redovisar fortsatta resultatförbättringar

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 16:00 CET

Nobinakoncernen, där bland annat dotterbolaget Nobina Sverige (tidigare Swebus) ingår, ökade rörelseresultatet till 205 MSEK för årets första nio månader jämfört med 177 MSEK motsvarande period föregående år, en ökning med 28 MSEK eller 15 procent. Resultatförbättringen är huvudsakligen en effekt av fortsatta effektiviseringar inom "fleet management"-verksamheten och tillväxt i expressbussverksamheten.

Omsättningen för perioden ökade med 4 procent till 4 673 MSEK (4 508). Volymökning främst i befintliga kontrakt samt ökat antal resenärer i expressbussverksamheten har bidragit till omsättningsökningen.

Resultatet före skatt uppgick till 145 MSEK för de första nio månaderna, vilket är en förbättring med 236 MSEK jämfört med samma period föregående år, inklusive orealiserad valutakursvinst på 118 på ett obligationslån i Euro.

Bolaget redovisar kontinuerliga resultatförbättringar, vilket är mycket tillfredsställande med beaktande av åtskilliga nystarter i kontraktsportföljen samt utmaningar från indexeringen av lönekostnader, säger Per Skärgård, ekonomidirektör på Nobina AB.

Koncernen hade ett positivt kassaflöde på 59 MSEK i perioden, en ökning med 90 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med ytterligare 93 MSEK under samma period.

Fullständig delårsrapport över den ekonomiska utvecklingen för de första nio månaderna 2009/2010 finns på www.nobina.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Skärgård, ekonomidirektör, tel: +46 8 41065056

Om Nobina
Nobinakoncernen (f.d. Concordia Bus) är Nordens största aktör inom persontransport med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Verksamheten omfattar kontraktstrafik i Norden på uppdrag av offentliga uppdragsgivare samt expressbusstrafik i egen regi. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB och Swebus Express AB i Sverige, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S. Med cirka 280 miljoner passagerare per år är Nobina ett av Europas tio största persontransportföretag. Under räkenskapsåret 2009/09 uppvisade koncernen en omsättning på cirka 6,1 miljarder och hade samtidigt 7 600 medarbetare.