INTOI

Nocom får förnyat förtroende: Stockholms läns landsting förlänger avtal om drift och support av Internetportalen Vårdguiden

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2003 10:27 CET

Stockholms läns landsting har förlängt ramavtalet med Nocom till att
gälla ytterligare två år. Avtalet avser teknisk drift och support av
Internetportalen Vårdguiden och landstingets elektroniska katalogtjänst
EK samt andra liknande applikationer. Liksom det tidigare tvåårsavtalet
omfattar det avrop av tjänster och produkter till ett värde av cirka 10
miljoner kronor. Samarbetet mellan Nocom och Stockholms läns landsting
inleddes första halvåret 2002 och föregicks av en öppen offentlig
upphandling.

- I Nocom har vi hittat en driftpartner som kombinerar kompetens och
professionalitet med det lilla företagets närhet och flexibilitet, säger
Lars Palmberg, projektansvarig för Vårdguiden.
- När vi inledde samarbetet var Vårdguiden på nätet nystartad och under
utveckling. Därför var det viktigt att hitta en driftleverantör som hade
vilja och förmåga att även samverka med våra applikationsleverantörer.

Vårdguiden (www.vardguiden.se) lanserades för två år sedan och är
Stockholms läns landstings Internetportal för hälso- och
sjukvårdsinformation. Under år 2002 etablerades driftmiljön för
Vårdguiden i Nocoms driftcenter i Solna. I juni i år lanserades en ny
version av Vårdguiden, som fick ny layout, fler interaktiva tjänster,
förbättrad navigering och utökat innehåll. Att webbplatsen är en lyckad
satsning visar inte minst det ökande antalet besökare. De senaste
mätningarna visar på 90.000 besök per månad.

Idag kan besökaren bland annat kommunicera med sin husläkarmottagning,
förnya recept och beställa tid över nätet. Kraven på säkerhet och
sekretess är mycket höga och jämställs med den säkerhetsnivå som krävs
för bankernas Internettjänster.

- Vi är glada att Stockholms läns landsting väljer att förlänga sitt
avtal med Nocom. Det är ett kvitto på att vi väl uppfyller deras krav på
kvalitet, tillgänglighet och driftsäkerhet, säger Joachim Orrblad, vd,
Nocom Drift.
- Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med Stockholms läns
landsting, som är en föregångare när det gäller sjukvårdsinformation och
service via nätet.


För mer information kontakta:
Joachim Orrblad vd, Nocom Drift
mobil: 0708 - 66 10 11
e-post: joachim.orrblad@nocom.se


Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror och drift med
kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och
effektivisera verksamheten för företag i Norden.
Erbjudandet omfattar fem affärsområden - integration, säkerhet, analys,
utvecklingsverktyg och infrastruktur.
Nocom har 75 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och
Finland.
Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista
(NOCM B) sedan 1999.
Läs mer på www.nocom.se