Regionförbundet Örebro

Nödvändiga investeringar saknas i regeringens vårbudget

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 15:40 CEST

- Det är bra att det nu blir klart med ökade resurser till kommuner och landsting, men resurserna kommer först nästa år. Det kan vara för sent för att förhindra uppsägningar eftersom flera av länets kommuner och landstinget redan nu har en besvärlig ekonomisk situation, säger regionrådet Irén Lejegren med anledning av regeringens vårbudget.

- Budgeten är en besvikelse eftersom den saknar investeringar som ger jobb. Det finns flera investeringar som ändå behöver göras och som skulle kunna mildra effekterna av lågkonjunkturen, fortsätter Irén Lejegren.

Exempelvis finns det många nödvändiga investeringar i effektivare energianvändning som dessutom långsiktigt sänker våra energikostnader. Örebroregionen har både vägar och järnvägar som behöver byggas och upprustas för att få bort flaskhalsar för gods- och persontransporter. Hyresbostäderna i miljonprogrammet står inför stora renoveringar som är bättre att genomföra under lågkonjunktur än när hjulen börjar rulla igen och priserna går upp.

De 10 miljarderna som går till arbetsmarknadsåtgärder handlar till största delen om ökade kostnader för att fler blir beroende av a-kassa.

- Satsningarna på åtgärder för arbetsmarknaden känns små. Alltför lite handlar om utbildning, framförallt med tanke på att ungdomsarbetslösheten är så hög. Dessutom är årskullarna som går ut gymnasiet extra stora nu, avslutar Irén Lejegren regionråd och regional varselsamordnare.

För mer information

Irén Lejegren, 070-663 19 75