Sveriges Kommuner och Landsting

Nödvändiga satsningar på välfärden

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:08 CEST

Regeringens budget innehåller välbehövliga satsningar på välfärden. Extra pengar till infrastruktur och vård är särskilt angeläget, anser Sveriges Kommuner och Landsting. Även sänkta arbetsgivaravgifter är ett tacksamt resurstillskott när tiderna blir kärvare.

- Det är efterlängtade satsningar som nu görs, särskilt på infrastrukturens och vårdens område, säger Andes Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Totalt innebär satsningarna på infrastrukturen en ökning med 10 miljarder de kommande två åren. Det är en välbehövlig ökning efter år av eftersatt underhåll och investeringar.

Även vårdgarantimiljarden och de extra pengarna till psykiatrin, är goda nyheter för kommunsektorn. Vårdgarantimiljarden innebär ett extra resurstillskott för de landsting som klarar vårdgarantin.

- Det systemet har vi själva föreslagit och drivit på, så det är vi mycket nöjda med. När det gäller psykiatrin hoppas vi att detta är början på en mer långsiktig och nödvändig satsning på detta område framöver.

Den föreslagna satsningen blir nu 2,7 miljarder kronor under åren 2009, 2010 och 2011.

Också de sänkta arbetsgivaravgifterna gynnar kommuner och landsting. Totalt innebär det att personalkostnaderna sänks med cirka 3 miljarder kronor per år.

- Det är ett välkommet generellt resurstillskott i en tid när den kommunala ekonomin är på väg att försämras, säger Anders Knape.

Kommunsektorns ekonomiska utveckling och den allmänna samhällsutvecklingen gör att det finns anledning till oro framöver. Både finanskrisen och regeringens förändringar i de generella välfärdssystemen kan komma att påverka kommunernas och landstingens kostnader. På längre sikt rör oron främst hur välfärdstjänsterna ska finansieras i framtiden.

- Trots fortsatta effektiviseringar, har vi en svår ekvation framför oss, säger Anders Knape.

SKL:s övrigakommentarerom regeringensbudget

Ominfrastruktur

Om vårdgarantin

Om psykiatrin

Om arbetsgivaravgiften

För mer information: Avd. för ekonomi och styrning, chefekonom Clas Olsson,
tfn 08-452 79 05, mobil 070-620 64 17,
clas.olsson@skl.se, sektionschef Maj-Lis Åkerlund, tfn 08-452 77 54, maj-lis.akerlund@skl.se, ekonom Signild Östgren, tfn 08-452 77 45, signild.ostgren@skl.se