Göteborgs Stads kulturförvaltning

Nöjda besökare i kulturverksamheterna

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 10:15 CET

Intressant, trevligt och tillgängligt. Så beskriver museernas besökare kulturförvaltningens fyra museer när de blir ombedda att med tre ord beskriva verksamheterna. Även Göteborgs Konsthall beskrivs som intressant och trevlig, medan Stora Teaterns besökare anger orden vacker och mysig och Frilagrets besökare anser att verksamheten är mysig och öppen. Inspirerande, spännande, lärorik och barnvänlig är andra ord som förekommer i beskrivningarna.

Nöjd kund-undersökningarna vid Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs Konsthall, Stora Teatern och Frilagret genomfördes under hösten 2015. 300 enkäter delades ut på varje ställe, och svarsfrekvensen var hela 88 %.

Inte mindre än fem av de sju verksamheterna fick ett bättre helhetsbetyg 2015 än 2013 då undersökningen genomfördes den senaste gången. Två låg kvar på samma nivå som vid förra mätningen. På skalan, som sträcker sig från 1-10, låg betygen på mellan 8,3 och 8,9. Bemötande, servicenivå och utbud får genomgående höga betyg. Tillgängligheten i lokalerna kan dock bli bättre enligt besökarna.

Nöjd kund-indexen låg också högt; mellan 76 och 84 på en skala från 1-100.

Stora Teatern har höjt sitt Nöjd kund-index från 79 år 2013 till 84 i år:

- Det är roligt att vårt arbete med varumärke och bemötande har gett resultat. Vi vill verkligen att alla ska känna sig välkomna till Stora Teatern, säger teaterchef Martin Hansson.

Göteborg är den öppna staden där vi sätter kultur och konst från hela världen i centrum.