Gävle kommun

Nöjda kunder inom Omvårdnad Gävle

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:51 CET

Kunder inom Omvårdnad Gävle ger genomgående gott betyg för bemötande och utförande inom äldre- och handikappomsorgen. Det visar den kundundersökning som genomförts under de senaste månaderna.

Särskilt boende
Det sammanfattande helhetsbetyget, NKI, för särskilt boende är 75. De svarande är nöjdare med Utförande och Bemötande, Tryggheten, Hälso- och sjukvård och Omfattningen än vad de är med Aktiviteter, Maten, Inflytande och Informationen. I motsvarande undersökningar har äldreboenden i Göteborg och Malmö fått 71 respektive 69 i NKI-värden.

Gruppbostäder
Det sammanfattande helhetsbetyget, NKI, för Gruppbostäder är 75. De svarande är nöjdare med Utförande, Bemötande, Tryggheten, Hälso- och sjukvård och Omfattningen än vad de är med Aktiviteter, Maten, Inflytande och Informationen.

Ordinärt boende; hemtjänst, Boende-/personligt stöd
Det sammanfattande helhetsbetyget, NKI, på verksamheterna inom Ordinärt boende är 71. Hemtjänstens helhetsbetyg är 71 medan de andra verksamheterna, Boendestöd samt Personligt stöd, har fått 74 respektive 77. I motsvarande undersökningar har hemtjänsten i Göteborg och Malmö fått 79 respektive 72 i NKI-värden.

Personlig assistans
Det sammanfattande helhetsbetyget, NKI, för personlig assistans är 84, vilket är ett mycket gott betyg. Bland de enskilda kvalitetsfaktorerna är de svarande mer nöjda med Utförandet, Bemötandet, Tryggheten, Inflytandet än vad de är med Informationen, Beslutet och Aktiviteter. Samtliga betygsindex för verksamhetsområdet Personlig Assistans är klara överbetyg.

Årlig kundundersökning
Omvårdnad Gävle kommer att genomföra årliga kundundersökningar, enligt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index, vilket ger ett bra underlag i vårt förbättringsarbete. Nästa undersökning kommer att genomföras under september 2007 och redovisas i november 2007.