Västtrafik

Nöjda kunder på Grön Express

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 09:31 CEST

Resenärerna på Västtrafiks busslinje Grön Express mellan Kungälv och Mölnlycke blir alltmer nöjda. Det visar de kundundersökningar som genomförts ombord, där hela 97 procent av kunderna uppger att de är nöjda med sin senaste resa.

Som ett led i att förbättra verksamheten mäter Västtrafik kundnöjdheten ombord. På Grön Express har kundernas betyg på senaste resan ökat från 85 procent vid den första mätningen 2011 till 97 procent för första halvåret 2014.

– Det är väldigt kul att konstatera att våra kunder är nöjda med trafiken. Det är resultatet av ett målmedvetet kvalitetsarbete som vi har gjort tillsammans med Västtrafik, säger Andreas Ehrenborg, trafikchef på Nobina som kör trafiken på Grön Express.

Många av frågorna i undersökningen handlar om förarnas roll och bemötande, trygghet ombord, körstil och störningsinformation. Nobina har jobbat aktivt med dessa områden och det har bidragit till att förarna överlag får mycket höga betyg av kunderna. Trygghet är ett område som får särskilt höga betyg och hela 99 procent av de tillfrågade upplever att det är tryggt ombord. 

– Vi har bland annat jobbat med coacher för att vidareutbilda våra förare i säker och miljövänlig körning. Det är viktigt att det ska kännas både tryggt och komfortabelt att åka med Västtrafik, säger Andreas Ehrenborg.

För hela Västtrafik ligger nöjdheten med senaste resan kvar på en hög nivå, 94 procent uppger att de är nöjda med senaste resan.

– Vi ser en fortsatt positiv utveckling av kundnöjdheten och den här typen av undersökningar ger oss också svar på vilka områden vi ska fortsätta att utveckla, säger Attila Ungvari, busschef Västtrafik.

Under hösten kommer Nobina fokusera på området störningsinformation för att göra den ännu bättre för resenärerna ombord på bussarna.

För mer information:
Andreas Ehrenborg, trafikchef Nobina 0701-87 22 95
Attila Ungvari, busschef Västtrafik 0705-31 31 36
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.