Landstinget Halland

Nöjdare medarbetare på Sjukhuset i Varberg!

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 14:44 CEST

Medarbetarna på Sjukhuset i Varberg upplever sin arbetssituation mer positivt idag jämfört med för två år sedan. Det visar resultatet av den senaste medarbetarenkäten.

Hösten 2002 genomförde Sjukhuset i Varberg sin första medarbetarenkät med hjälp av företaget Springlife. I september gjordes en ny mätning och nu är resultatet sammanställt. Det visar att sjukhuset förbättrat sitt dynamiska fokustal med 2,5 procentenheter från 64 till 66,5. Det dynamiska fokustalet är ett genomsnittsvärde som visar hur en organisation mår.
- Jag är mycket stolt över det arbete som chefer och medarbetare lagt ner för att möjliggöra årets förbättrade resultat. Med glädje kan vi konstatera att vårt arbete för att alla ska känna stolthet och engagemang i sitt arbete burit viss frukt. Nu börjar arbetet för ännu bättre resultat nästa gång, framhåller sjukhusdirektör Kristina Wallentin.

Bra - men kan bli bättre!
Enligt Springlife visar resultatet att dagens psykosociala arbetsmiljö och processer fungerar väl och att medarbetarna framöver kommer att prestera på samma nivå förutsatt att inga stora förändringar sker. Resultatet visar också att det finns mer kraft att hämta ur gruppen då arbetsmiljö och ork kan förbättras.
- Alla avdelningar och kliniker kommer att ta fram handlingsplaner för att förbättra resultatet ytterligare. Sjukhusgemensamt kommer vi att fortsätta prioritera insatser för att stärka det nära ledarskapet och förbättra vår målkvalitet, understryker Kristina Wallentin.

Fakta, Springlife
Metoden bygger på studier som visar att de frågor som ställs är kopplade till hur människors stresshormoner i blodet påverkas. (Läs mer på www.springlife.se)

För mer information:
Kontakta gärna Kristina Wallentin, sjukhusdirektör, 0340-48 10 00 eller Dag Larsson, personalchef, 0340-481541.