Västtrafik

​Nöjdheten med Västtrafik ökar

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 11:21 CET

Nöjdheten med Västtrafik har fortsatt öka under 2016. Det visar den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, där kunder och allmänhet svarar på frågor kring resvanor, kvalitet och service.

Den årliga Kollektivtrafikbarometern, som Svensk Kollektivtrafik sammanställer och som bygger på intervjuer med cirka 5 000 resenärer, visar att nöjdheten med senaste resan ökat från 79 till 81 procent, medan nöjdheten med Västtrafik som helhet ligger kvar på 57 procent hos de som reser med kollektivtrafiken. Andelen som är missnöjda med bolaget har samtidigt gått ned kraftigt de senaste åren och hamnar på 9 procent för 2016.

– Den positiva trenden håller i sig och sedan 2012 har kundnöjdheten ökat stadigt. Digitaliseringen ger oss nya möjligheter att förbättra vår service, vilket vi hoppas ska resultera i ännu nöjdare kunder, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Nöjdheten ombord håller i sig
Resultaten i Kollektivtrafikbarometern stöds av de ombordundersökningar av kundnöjdheten som Västtrafik genomför, där cirka 40 000 resenärer på bussar, tåg, spårvagnar och båtar årligen intervjuas.

Bland kunder som intervjuas ombord på Västtrafiks fordon anger 94 procent att de är nöjda med senaste resan, vilket är den högsta noteringen någonsin. Nöjdheten med Västtrafik som helhet har ökat med nästan 25 procentenheter under de senaste fyra åren. För helåret 2016 var siffran 73 procent, med toppnoteringen 78 procent under fjärde kvartalet. Antalet missnöjda kunder i ombordundersökningarna har nästan halverats under de senaste fyra åren och ligger på sex procent för 2016.

Inom flera områden visar ombordundersökningarna att kundernas nöjdhet med Västtrafik ökat markant. 96 procent av de tillfrågade uppger att det är enkelt att köpa biljett, 69 procent att de är nöjda med hållplatsinformationen vid störningar och 77 procent uppger att de litar på att de kommer fram i tid när de reser med Västtrafik.

– Det är kunderna som avgör hur väl vi lyckas med att åstadkomma förbättringar. Att våra kunder upplever framsteg på de områden som vi arbetat med att utveckla de senaste åren tyder på att vi har rätt fokus. Vi har högt uppsatta mål och kommer nu att fortsätta förenkla resandet för våra kunder, säger Lars Backström.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.