Västtrafik

Nöjdheten med Västtrafik som helhet ökar

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 10:00 CET

Nöjdheten med Västtrafik har fortsatt öka under 2015. Det visar den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, där kunder och allmänhet svarar på frågor kring resvanor, kvalitet och service.

I den årliga Kollektivtrafikbarometern, som Svensk Kollektivtrafik sammanställer, har nöjdheten med Västtrafik som helhet ökat från 54 till 58 procent. Andelen som är missnöjda med Västtrafik har samtidigt gått ned med två procentenheter och ligger på 10 procent för 2015.

– Även om vi har en bit kvar till våra mål ser vi en positiv trend. I december 2015 gav kunderna oss det högsta betyget på tre år, vilket är mycket glädjande, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

79 procent av de tillfrågade i Västra Götaland uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa. Ett resultat som ligger på samma nivå som 2014.

– Vi kommer fortsätta göra det enklare att betala och resa med oss, samtidigt som vi arbetar för att stärka våra kundmöten. Det kommer att ge ytterligare resultat, säger Lars Backström.

Nöjdheten ombord håller i sig
Resultaten i Kollektivtrafikbarometern stöds av de ombordundersökningar av kundnöjdheten som Västtrafik genomför, där 30 000 resenärer på bussar, tåg, spårvagnar och båtar årligen intervjuas. 93 procent anger att de är nöjda med senaste resan, vilket tangerar resultatet 2014. Nöjdheten med Västtrafik som helhet har däremot ökat med fyra procentenheter till 70 procent. När det gäller nöjdhet med information vid störningar ligger den på 72 procent, vilket är en ökning med sju procentenheter. 
 
– Det visar att det arbete vi lagt ned på detta område gett bra resultat. Bättre information vid störningar och pålitligare trafik är nyckelfaktorer för nöjdare kunder, säger Lars Backström.

Årets Kollektivtrafikbarometer visar också att kollektivtrafikens marknadsandel i Västra Götaland är oförändrad och ligger kvar på 28 procent, samma nivå som i Skåne, vilket är den näst högsta andelen i landet efter Stockholms län.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.