FORM/DESIGN CENTER

/NÖRDCAFÉ: Sagor - kulturell fostran som begränsar eller stöder utveckling?

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 14:52 CET

Tid: Torsdagen den 22 mars 2012 kl 18-21
Plats: Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö

Att berätta om sagor och legender är djupt mänskligt, något vi alltid har gjort. De grundläggande berättelserna är alltid relevanta och återkommer därför alltid - men berättelsen måste kläs i rätt dräkt för sin tid, sin kultur. Den popkulturella trenden med återberättade av de stora sagorna: eskapism eller sökandet efter mening i de stora berättelserna?
Vidare från hur vi berättar, och till varför: sagornas syfte som uppfostrande och sedelärande, normsättande och samtidigt den fasta punkten i vardagen där vi känner gemenskap. Innehåller folksagan arketypiska bilder som hjälper barn att hantera stora känslor och att mogna, eller är det samma gamla könsstereotypa, våldsamma trams som återberättas allt för många gånger förr? Och, alla dessa bilder - vad händer när bildspråket blir viktigare än orden i disneyfieringens tidevarv?

Kvällens nörd:
Karin Waller är kapten (butikschef) på Science Fiction-bokhandeln Malmö, med bland annat litteraturvetenskap och Bibliotekshögskolan i utbildningsbagaget. Hon läser allt hon hinner, främst inom fantastik-genrerna, och skriver också inom samma genrer, gärna inspirerat av sagor och folktro. Bloggar mest aktivt på bokhandelns blogg, sfbokhandelnmalmo.blogspot.com, men har även en blogg om nördiga sätt att organisera sin bokhylla: asymmetric-library.blogspot.com

Värd: Birgitta Ramdell, Form/Design Center
Moderator: Rebecka Eriksson, Briza maxima AB
Producent: Luisa Carbonelli, Briza maxima AB

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design. Här visas årligen ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv.