Nolato AB

Nolato delårsrapport q1: Ökad omsättning och förbättrat resultat

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:23 CEST

• Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543)
• Stark tillväxt inom Nolato Medical och Nolato Telecom
• Rörelseresultatet ökade till 51 Mkr (40)
• Resultat efter finansnetto ökade med 31 % till 47 Mkr (36)
• Resultat efter skatt ökade till 37 Mkr (27)
• Resultat per aktie ökade med 34 % till 1,41 kr (1,05 kr)
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 48 Mkr (54)

----------------------------------------------------------------------
För ytterligare information kontakta:
Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.