Nolato AB

Nolato delårsrapport Q3 2003

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 14:56 CET

Fortsatt stark omsättnings- och resultatutveckling

* Koncernens omsättning ökade med 47 procent och uppgick till
1978 Mkr (1348)
* Rörelseresultatet ökade till 111 Mkr (14) exklusive engångsposter
respektive 56 Mkr (14) inklusive engångsposter
* Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 71 Mkr (-18)
exklusive engångsposter respektive 16 Mkr (13) inklusive engångsposter
* Nolato Telecom ökade omsättningen med 93 procent och
förbättrade kraftigt sitt rörelseresultat till 78 Mkr (-25)
* Starkt kassaflöde efter investeringar, 94 Mkr (-65)
* Resultat efter skatt uppgick till 43 Mkr (-9) exklusive engångsposter
respektive -12 Mkr (32) inklusive engångsposter
* Resultat per aktie uppgick till 1,65 kr (- 0,40 kr) exklusive
engångsposter respektive -0,45 kr (1,35 kr) inklusive engångsposter
* Tidigare aviserade engångsposter om -55 Mkr avseende kostnader
för att omstrukturera verksamheten i Ungern belastar resultatet för Q3

Den fullständiga rapporten finns att tillgå på http://www.nolato.se

För ytterligare information kontakta:
Georg Brunstam, vd och koncernchef, tel 0431-442294 eller 0708-551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, tel 0431-442293 eller 0705-763340

www.nolato.se