Nolato AB

Nolato tre månader: Fortsatt starkt kassaflöde

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 14:10 CEST

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för tre månader en omsättning på 606 MSEK (690) och ett rörelseresultat (EBITA) på 16 MSEK (59). Kassaflödet var fortsatt starkt och uppgick till 56 MSEK (47).

- Våra kundrelationer är goda, men vi påverkas givetvis av den allmänna konjunkturnedgången. Därför känns det bra att vi tack vare det starka kassaflödet har kunnat minska vår nettoskuld ned till 28 MSEK och därmed i princip är helt skuldfria, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat.

Affärsområde Nolato Medical ökade sin omsättning med 21 procent till 178 MSEK (147) och sitt rörelseresultat (EBITA) med 14 procent till 24 MSEK (21).

- Marknadsutvecklingen inom medicinteknik är fortsatt god, konstaterar Hans Porat. Alltfler kunder söker större, globala samarbetspartners, vilket är positivt för Nolato Medical.

För affärsområde Nolato Telecom uppgick omsättningen till 226 MSEK (284), vilket är en minskning med 20 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 0 MSEK (25).

- Utvecklingen ligger väl i linje med vår tidigare information och under kvartalet har vi ytterligare stärkt vår produktportfölj, kommenterar Hans Porat. Vid dagens styrelsemöte har vi beslutat att etablera en mindre enhet i sydöstra Indien för produktion av packningar och tejper till mobiltelefoner.

Affärsområde Nolato Industrials omsättning minskade med 21 procent till 206 MSEK (260) och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till - 1 MSEK (19).

- Nolato Industrials utveckling speglar fordons- och industrikonjunkturen, påpekar Hans Porat. Den allmänna nedgången för många av kunderna inom affärsområdet har gjort att vi tyvärr har tvingats att ytterligare anpassa våra resurser. I Ungern har vi framgångsrikt startat upp ett större kundprojekt.

Den kompletta rapporten finns på www.nolato.se

----------------------------------------------------------------------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294
Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 3.800 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se