Soliditet

Noll i löneökning för högavlönad VD

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 08:47 CET

Sveriges mest välavlönade VD:ar, med en årsinkomst över 2 Mkr, hade negativ löneutveckling i fjol. För den genomsnittlige VD:n var ökningstakten lägre än för vanliga inkomsttagare.

Kreditupplysningsföretaget Soliditet har kartlagt inkomstutveckling för landets nästan 47 000 verkställande direktörer i aktiebolag. Den genomsnittlige VD:n (median) hade 2008 en inkomst av tjänst på 442 000 kr, vilket motsvarar en månadsinkomst på 36 800 kr. Jämfört med året innan motsvarar det en inkomstökning på 3,7 procent.

”Tvärtemot vad många tror har de flesta VD:ar helt normala inkomster. Löneökningstakten på 3,7 procent är anmärkningsvärd låg, lägre än för vanliga inkomsttagare som fick en inkomstökning på 4,4 procent* under 2008”, säger Krister Jörlén, VD för Soliditet.

För de 1 000 mest välbetalda VD:arna, som tjänar 2 miljoner kronor om året, minskade inkomsten marginellt år 2008.

”Det är anmärkningsvärt att inkomsterna ligger stilla och till och med minskar för de allra mest välbetalda. En förklaring kan vara att vissa företag vill hålla igen löneökningar eller till och med sänka lönerna och att chefen då går i spetsen”, säger Krister Jörlén.

Tittar man på inkomstförändringen för VD:arna i börsnoterade bolag var den genomsnittliga inkomstökningen 2008 hela 14,3 procent.

”Det är paradoxalt att börsens VD:ar drar ifrån resten av VD-kollektivet på detta sätt, samtidigt som de mest välbetalda VD:arna inte fick någon löneökning alls. Gruppen börs-VD:ar är liten och påverkar inte den totala statistiken så mycket. Det är troligt att rörlig lön är vanligt i den gruppen och att dessa utbetalningar var stora under fjolåret. De grundar sig ju på resultat uppnådda under högkonjunkturåret 2007”, säger Krister Jörlén.

Rapporten finns i sin helhet att ladda ned från www.soliditet.se/pressrum

* Källa SCB

Kontaktperson:

Krister Jörlén, VD för AAA Soliditet AB

Tel: 070-183 2772

E-post: krister.jorlen@soliditet.se

Om Soliditet

Soliditet är Nordens ledande leverantör av kredit- & affärsinformation. Vi hjälper våra kunder med hela kedjan i affärsprocessen från att hitta nya kunder till att analysera befintliga. Hos oss får du snabb tillgång till värderad kredit- och affärsinformation om alla företag i Norden samt alla privatpersoner i Sverige och Norge. Med hjälp av våra värderingsmodeller för bedömning av såväl betalningsförmåga som betalningsvilja kan du fatta fler och lönsammare affärsbeslut. Läs mer på www.soliditet.se