Caresafe AB

Nolltolerans gällande vårdskador!

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2012 13:11 CEST

Dags för nollvision för vårdskador

Varje dag dör i genomsnitt åtta männi­skor i Sverige på grund av misstag eller felbehandlingar inom sjukvården. Det är oacceptabelt, skriver Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, och Anders Henriksson (S), Landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län, i Sydsvenskan. Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, och Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län.

Den stora uppmärksamheten kring det aktuella fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm visar hur viktigt det är med säkra rutiner och bra bemötande av anhöriga och patienter i sjukvården.

Vi behöver en nollvision för vårdskador.

Varje år dör 3 000 människor i Sverige på grund av misstag eller felbehandlingar inom sjukvården, enligt Socialstyrelsen. Det innebär att åtta människoliv släcks i onödan varje dag. Det är också jämförbart med att passagerarna i sex jumbojets om året skulle förolyckas i Sverige. Totalt sett drabbas årligen 100 000 patienter av felbehandlingar eller brister i sjukvården.

Trots dessa anmärkningsvärda förhållanden saknas en nationell nollvision som är tydligt kopplad till en kraftfull handlingsplan för att komma tillrätta med bristerna. Ansvaret för detta vilar ytterst på sjukvårdens huvudmän och regeringen.

Caresafe AB har arbetat med fler än 200 hälso-sjukvårdsorganinsationer sedan starten 1998.      Grundare Per Holmgren specialist på säkerhet och kvalitet. Fler än 500 chefer har gått utbildningen Säkra Vården i Sverige och England. Caresafe AB arbetar med att fördjupa kunskapen kring patientsäkerhet och vårdkvalitet. Där händelseanalyser, riskanalyser och riskbedömningar är ett viktigt fundament. Webbutbildning unikt framtagen vänder sig till all personal inom hälso-sjukvård, vård/omsorg. Caresafe AB är verksamt i Sverige och England.